Zpět na vyhledávání

Vliv rozsahu tolerančního pole mechanických vlastností na stabilitu procesu

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Výroby.

 

Co u nás budete dělat?

Zaměření se na problematiku mechanických vlastností, dodávaných ocelových materiálů, které výrazně ovlivňují následný proces lisování, díky změně v podmínkách tvářitelnosti použitého materiálu

Analýza současného stavu problematiky tolerančního pole mechanických vlastností dodávaných ocelových materiálů, které slouží k lisování karosářských dílů

Využití numerických simulací tváření plechu ke zjištění vlivu jednotných parametrů tolerantního pole mechanických vlastností

Využití speciálního výpočtového modelu AutoForm Sigma, ke zjištění ideálního tolerančního pole pro dané typy karosářských dílů a použitých materiálů

 

Doporučená literatura:

Bareš Karel et al. Lisování. Vyd. 1. Praha: SNTL - (Nakladatelství technické literatury)

Hrubý Jiří (Konstrukce tvářecích nástrojů)

Kotouč Jiří (Nástroje pro tváření za studena) Praha 1: Vydavatelství ČVUT, 1978. 158 s. ISBN 60-964-78.

LANGE, K. (Umformtechnik Handbuch fur Industrie und Wissenschaft) Band 1: Massivumformung. Springer-Verlag Berlin. 1. Auflage. Berlin : Springer Verlag, 1988. 679 s. ISBN 3-540-17709-4.

 

Co musíte znát, mít a umět?

Studium prezenční formy studia VŠ 

Zájem a znalost v oboru

 

Co od nás můžete získat?

Konzultační formu spolupráce

Odborné vedení závěrečné práce

Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru

Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti.

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.