Život ve ŠKODA AUTO

V průzkumech oblíbenosti zaměstnavatelů se dlouhodobě umisťujeme na předních příčkách. Naši zaměstnanci jsou pro nás totiž vždy na prvním místě. Vážíme si jejich práce a snažíme se pro ně vytvářet ty nejlepší podmínky. Jak v zaměstnání, tak i mimo něj prostřednictvím celé řady výhod, mezi než patří také naše zaměstnanecké benefity.

Jsme týmoví

Věříme v sílu týmové práce. V lidském přístupu vidíme největší potenciál firmy. Skvělých výsledků dosahujeme právě proto, že naše týmy jsou profesionální, drží při sobě, rádi spolupracují a rozvíjí jeden druhého.

Jsme profesionální

Hledáme ty nejlepší z vás, kteří chtějí a dokážou být vizionáři. Odborné schopnosti našich zaměstnanců rozvíjíme v prostředí profesionálních týmů a za využití těch nejmodernějších technologií, které nám otevírají dveře do budoucnosti.

Jsme inovativní

V našem DNA je historicky vloženo vynalézavé srdce a nezdolná odhodlanost. Právě to nás každý den inspiruje ke zlepšování, které usnadňuje naše pracovní postupy, zvyšuje náš výkon i celkový růst firmy.

Jsme odpovědní

Nelze být součástí dnešního globálně propojeného světa, aniž bychom na sebe nevzali svůj díl odpovědnosti za životní prostředí i za budoucnost příštích generací. Proto se ve ŠKODA AUTO neustále snažíme o maximálně šetrný přístup již při výrobním procesu. Nedílnou součástí našich aktivit je také celá řada CSR projektů

Diverzita a stejné příležitosti pro všechny

Diverzita je součástí našeho života. Stejné příležitosti si zaslouží všichni bez ohledu na etnický původ, barvu pleti, pohlaví, tělesné postižení, světový názor, náboženské vyznání, národnost, sexuální orientaci, sociální původ či politické postoje, pokud se opírají o demokratické principy a toleranci vůči osobám odlišného smýšlení. Jako ŠKODA AUTO, jsme podepsali Evropskou chartu diverzity, která se věnuje podpoře rovných příležitostí v pracovním prostředí.

Život ve Škoda Auto

V průzkumech oblíbenosti zaměstnavatelů se dlouhodobě umisťujeme na předních příčkách. Naši zaměstnanci jsou pro nás totiž vždy na prvním místě. Vážíme si jejich práce a snažíme se pro ně vytvářet ty nejlepší podmínky.