Zpět na vyhledávání

Návrh a konstrukce pracoviště pro evidenci neshodných dílů dle datamatrix kódů

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce pro oblast Výroby (kovárna a slévárna)

 

Stručný popis:

Cílem diplomové práce je návrh a konstrukce pracoviště pro evidenci neshodných dílů dle datamatrix kódů. Každý vyrobený blok motoru má autentické datamatrix značení. Pomocí tohoto kódu jsme schopni sledovat vyrobené kusy v procesu výroby v rámci výrobního toku. Toto nám umožnují kamery, které tyto datamatrix kódy ve výrobním toku snímají a data ukládají.  Toto zatím nemáme realizované u vyřazených resp. vyřazovaných dílů. Vyřazené neshodné kusy je nutno vyřadit z procesu nejen reálně ale i digitálně a např. pomocí speciální konstrukce linky osazené pomocí podobných kamer kusy načíst a zaevidovat v našem interním digitálním systému. 

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)
Zájem a znalost v oboru

Znalost některý ze CAD softwarů pro 3D zpracování výkresové dokumentace, Excel, Word

Základní znalost AJ nebo NJ (úroveň A1)


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.