Diverzita ve Škoda Auto

Jsme Simply Diverse.

Svět kolem nás je čistá rozmanitost, a proto se i my snažíme podporovat diverzitu, jak jen můžeme. Jsme místem pro každého a dáváme každému možnost rozvíjet se a těžit ze svého potenciálu v přirozeném a bezpečném prostředí, s ohledem na individuální kvality každého z nás. Jsme odpovědnou společností, spokojenost našich zákazníků*ic a zaměstnanců*kyň je pro nás prioritou, a tak je diverzita, ekvita a inkluze již dlouhou dobu jedním z pilířů naší firemní kultury.

Škodovácká jedinečnost

Maren Gräf

Členka představenstva za oblast Lidé a kultura
„Osobně dnes vidím velký posun v chápání rozsahu diverzity – kolik různých aspektů a projektů spadá pod její střechu. Rozmanitost se týká nás všech a naším cílem je, aby diverzita byla každý okamžik součástí našich životů.“

Jaroslav Povšík

Předseda Podnikové rady, Odbory KOVO
„Náš podnik je na diverzitu i inkluzi dobře připraven, protože se zde vždy pohybovaly spousty multikulturních zaměstnanců i jejich rodin. Vytváří se tak skvělý mix dovedností, intelektu a schopností, které se rodily v různých kulturách po celém světě. Tento systém, pokud je opravdově a výrazně podporován, přináší společnosti ŠKODA AUTO velkou konkurenční výhodu.“

Michal Dömény

Strážný - brány 3, 6, 7, 11, 13

„Když se mi stal úraz, byl jsem dlouhou dobu v nemocnici a měl jsem velké obavy o práci a budoucnost. Po té mi nabídli pomoc z Chráněného profilového centra. Život nekončí věkem nebo špatnou životní situací. ŠKODA AUTO mi pomohla najít cestu. Nevykašlali se na mě.“

Anika Stappenbeck

Head of Management Care, Recruiting & Employer Branding
„Chceme postupně zavádět pružnou pracovní dobu, nabízet mobilní práci a sdílená pracovní místa. Přejeme si, aby firma byla atraktivní pro lidi v odlišných životních fázích. Nejen maminky, ale i tatínkové by měli mít možnost vozit děti do školy či školky nebo i přes den navštívit lékaře. Pracujeme také na udržování kontaktu se zaměstnanci na rodičovské dovolené. Tak, aby zůstali s firmou ve spojení a později se mohli pohodlně vrátit.“

Dimenze diverzity


Snažíme se pokrýt co nejširší spektrum aktivit spojených s diverzitou, ekvitou a inkluzí. Narovnání příležitostí pro všechny zaměstnance*kyně, podpora rodin, práce s předsudky, spolupráce napříč generacemi, podpora zdravotně znevýhodněných, zahraničních či LGBT+ kolegů*yň, ale také psychologické bezpečí a starost o duševní zdraví. To vše a mnoho dalšího nám není cizí.

Prorodinná politika

Dlouhodobě podporujeme rodiče ze ŠKODA AUTO při skloubení jejich osobního a pracovního života. Aktivně podporujeme rodiče před odchodem i po návratu z mateřské či rodičovské dovolené a po celou dobu jejího trvání s nimi udržujeme kontakt. Pořádáme zábavné i vzdělávací akce šité na míru právě rodinám s dětmi.

Gender

Reprezentace a genderová vyváženost jsou pro nás zásadní. Mužské i ženské principy jsou u nás vítány a aktivně s nimi pracujeme, abychom zajistili jejich rovnováhu. Skrze interní ukazatel Diversity index sledujeme kromě internacionalizace také zastoupení žen v managementu. Genderovou diverzitu zaměstnanecké populace ŠKODA AUTO se snažíme zrcadlit i ve vedení společnosti a k naším dlouhodobým cílům se kontinuálně přibližujeme.

LGBT+

Jsme hrdí na to, že nabízíme nejen rovné příležitosti, ale i rovné benefity pro všechny bez ohledu na sexuální orientaci či genderovou identitu. Máme vlastní interní zaměstnaneckou skupinu ŠKODA Proud, jejíž hlavním cílem je zajištění bezpečného a komfortního pracovního prostředí pro LGBT+ kolegy*ně.

Internacionalizace

Jsme mezinárodní firma operující na trzích po celém světě a uvědomujeme si, jak důležitá je mezinárodní rozmanitost. Proto jsme rádi, že jsou mezi námi kolegové*yně z více než 50 zemí světa. Interní zaměstnanecká skupina Internationals@ŠKODA cílí právě na to, aby se všichni naši zahraniční kolegové*yně cítili v České republice vítáni, a poskytuje českým kolegům*yním příležitost poznat různé kultury.

Ty

I ty jsi jedinečný*á! Rozdíly, které z každého z nás činí neopakovatelný originál respektujeme a oslavujeme. Vytváříme psychologicky bezpečné prostředí, ve kterém může být každý tím, kým opravdu je, a může do svého zaměstnání přinést všechny své kvality. Věříme totiž, že pouze v takovém prostředí můžeme plně využít náš potenciál bez ohledu na naše individuální odlišnosti.

Statistiky


Ženy ve Škoda Auto 21%

Ženy v managementu 18,4%

Cíl pro rok 2025: 20%

Internacionalizace 15%

Blog

ŠKODA Kariéra

Press Releases

Škoda storyboard