Zpět na vyhledávání

Optimalizace kvality vody chladícího okruhu slévárny

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce pro oblast Výroby (slévárna a kovárna)

 

Stručný popis:

Cílem diplomové práce je sledování a optimalizace kvality vody chladícího okruhu slévárny Škoda Auto.

Vysokotlaká slévárna hliníku potřebuje optimální a stabilní parametry vody chladicího okruhu pro homogenní teplotní pole forem a stabilní výrobu kvalitních odlitků. Předpokladem je zpracování detailní analýzy aktuálního stavu, posouzení stávajících laboratorních postupů, posouzení parametrů vody, posouzení ztrát a příslušné procesní technologie. Výsledkem diplomové práce by měla být také doporučení pro zlepšení stavu chlad. okruhu z hlediska potenciálních ztrát a např. i doporučení změny některých parametrů vody s ohledem na prodloužení životnosti částí forem kde se tato chlad. voda používá. Všechna navržená řešení musí splňovat i ekonomické a ekologické hledisko a především zachovat čistotu chlad. kanálů bez potenciálního nárůstu usazenin.

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)

Zaměření na oblast chemie, znalost laboratorních postupů analýzy průmyslových a chladicích vod
Zájem a znalost v oboru

Základní znalost AJ nebo NJ (úroveň A1)


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.