Zpět na vyhledávání

Konstrukce prototypové zkušební části formy pro sledování dějů v chlad. kanálech

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce pro oblast Výroby (slévárna a kovárna)

 

Stručný popis:

Cílem diplomové práce je konstrukce prototypové zkušební části vysokotlaké formy pro sledování dějů v chlad. kanálech. Předpokladem je vhodný výběr zkušební části formy, návrh osazení potřebnými čidly, výběr vhodných sběrnic dat a návrh způsobu vyhodnocení. V budoucnu by realizace této konstrukce a následné zkoušky pomohly poznat reálné podmínky v chladicích kanálech slévárenské formy a jejich optimalizací zvýšit kvalitu vyráběných produktů.

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)

Konstrukce strojů a zařízení, Návrh a konstrukce forem, slévárenství kovů
Zájem a znalost v oboru

Znalost některý z CAD softwarů pro 3D zpracování výkresové dokumentace, Excel, Word

Základní znalost AJ nebo NJ (úroveň A1)


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.