Zpět na vyhledávání

Výzkum v oblasti zvýšení životnosti slévárenské formy bloku motoru 1.0 TSi EVO

Škoda Auto a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma disertační práce pro oblast Výroby.

 

Stručný popis:

  • Cílem disertační práce je komplexní výzkum v oblasti zvýšení životnosti slévárenské formy bloku motoru 1.0 TSi EVO. Pro lití je používána technologie vysokotlakého lití. Do formy je odlévána slitina hliníku. Materiál formy je ocel 1.2343. 
  • Jde nám o komplexní pohled na problematiku i s ohledem na použitou technologii lítí, nastavené parametry stroje, parametry chlazení a to vše i s ohledem na vysokou kvalitu odlitku. Dílčími cíli je také analýza materiálu formy a doporučení na úpravy chladících kanálů, případně použití odolných povlaků pro stěny chladících kanálů. 

 

Co musíte znát, mít, umět:

  • Studium prezenční formy studia VŠ (technické - Technologie a materiály, Metalurgie, slévárenství kovů)
  • Základní znalosti simulace slévárenských procesů
  • Znalost MS Office

 

Co můžete získat:

  • Konzultační formu spolupráce
  • Odborné vedení závěrečné práce 
  • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
  • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší závěrečné práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.