Zpět na vyhledávání

Tepelná bilance forem bloků motoru 1,5 TSi a 1,4 TSi Clasic

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce pro oblast Výroby (kovárny a slévárny)

 

Stručný popis:

Cílem diplomové práce je zpracování a vyhodnocení kompletní tepelné bilance formy pro bloky motorů 1,5 TSi a 1,4 TSi Clasic. Obě formy mají jiný způsob ošetření formy. Jde tedy i o porovnání tzv. mikromazání formy  s nově zkoušeným pulzním ošetřením.

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)

Technologie a materiály, Metalurgie, slévárenství kovů

Znalost Excel, Word, základní znalosti simulace slévárenských procesů
Zájem a znalost v oboru

Základní znalost AJ nebo NJ (úroveň A1)


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.