Zpět na vyhledávání

Vliv tribologických a silových podmínek v lisovacím nástroji

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce pro oblast Výroby a logistiky

 

Co u nás budete dělat:

 • Analýza a popis současného stavu problematiky v oblasti tribologických a silových podmínek v soustavě stroj / lisovací nástroj / lisovaný plechový materiál.
 • Návrh a popis vhodného experimentu pro sledování tribologických a silových podmínek v lisovacím nástroji.
 • Ověření tribologických a silových podmínek v rámci experimentu funkce lisovacího nástroje u tvářecích klínů (opakované zdvihy nástroje) bez a se zatížením (lisování plechu, tvářecí odpor a síly, aj.)

 

Cíl práce:

Navržení optimalizované metodiky s popisem tribologických a silových podmínek sloužící pro návrh a konstrukci lisovacích nástrojů.

 

Doporučená literatura:

 • ÚVOD DO TVÁŘENÍ I, J. Petružela a R. Březina. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní. 2001.
 • TRIBOLOGIE, J. Bečka. České vysoké učení technické v Praze. 1997. ISBN: 80-01-01621-8.
 • NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA STUDENA. J. Kotouč. Praha 1: Vydavatelství ČVUT, 1978. 158 s. ISBN 60-964-78.
 • ASM HANDBOOK, Volume 14b - Metalworking: Sheet Forming. Ohio: ASM International, 2006. ISBN ISBN-13: 978-0-87170-710-9.

 

Požadujeme:

 • Studium prezenční formy studia  VŠ (technické, obor: Výrobní a materiálové inženýrství, Strojírenská technologie nebo Tváření plechu)
 • Znalost anglického nebo německého jazyka na hovorové úrovni (B1)
 • MS Office balík; zkušenosti s 3D modelováním CAD (znalosti v CATIA výhodou)

 

Nabízíme:

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.