Zpět na vyhledávání

Sledování a analýza spotřeb mikromazání povrchu slévárenských forem

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma bakalářské práce pro oblast Výroby (slévárna a kovárna)

 

Stručný popis:

Cílem bakalářské práce  je sledování a analýza chemického produktu mikromaziva tzv. separátoru povrchu slévárenských forem.

Přesná a optimalizovaná dávka separátoru je velmi důležitá pro výrobu kvalitního odlitku. Především z hlediska ošetření slévárenské formy mezi jednotlivými výrobními cykly tlakového stroje. Slévárna Škoda Auto má aktuálně technologie, které umožňují sběr dat spotřeby těchto procesních látek pro každý odlitý kus. Výsledkem této bakalářské práce by měly být analýzy aktuálního stavu spotřeby ošetřovacího prostředku v rámci celé slévárny, zmapování problémů s těmito produkty, zmapovat slabá místa této technologie, která nám mohou způsobit nadspotřebu a v neposlední řadě doporučit vhodné optimalizace dle konkrétního produktu a konkréthího licího stroje.

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)

Zkušenosti s analýzou, zpracováním a vyhodnocením  statistických dat, možnost využití inteligentního zpracování dat a využití umělé inteligence dle schopností studenta/studentky

Znalost Excel, Word, některý ze statistických softwarů, potenciál využití inteligentního zpracování dat a využití umělé inteligence dle schopností studenta/studentky

Základní znalost AJ nebo NJ (úroveň A1)

Zájem a znalost v oboru


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.