Škoda Auto a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma disertační práce

 

Cílem:

Cílem disertační práce je zpracování a porovnání kompletní Tepelné bilance 2 konstrukcí slévárenské formy bloku motoru 1,0 TSi EVO typu 309 a 361 

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické - metalurgie, slévárenství)
Zájem a znalost v oboru

Excel, Word, základní znalosti simulace slévárenských procesů


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší závěrečné práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.