Doktorandský program je několikaletý rozvojový a motivační program pro studenty doktorandského stupně studia vysoké školy technického zaměření, kteří píší svou dizertační práci ve spolupráci s odborným oddělením ve Škoda Auto.

 

Co u nás budete dělat?

 • Řešit problematiku Vibrodiagnostiky na pracovišti Škoda FabLab
 • Příležitost pracovat na reálném projektu

 

Co musíte znát, mít a umět?

 

 • Velkou výhodou znalostí z oboru "Technická diagnostika"
 • Zkušenost s orientací, čtením a porozuměním technické/výkresové dokumentaci
 • Předchozí zkušenost s analýzou vibračních signálů/spekter
 • Schopnost identifikovat a řešit technické problémy spojené s poruchami strojního zařízení
 • Otevřenost učit se pracovat s novými technologiemi a aplikovat je v praxi.
 • Komunikace v týmu a schopnost předávání informací, efektivní spolupráce
 • Samostatnost
 • Nevyžadujeme velkou zkušenost se všemi výše uvedenými technologiemi a dovednostmi, očekáváme ochotu rychle se učit a zapojit se do projektu.
 • Nadšení pro technologický vývoj a zájem o neustálé zdokonalování svých znalostí a dovedností v oblasti kamerových kontrol

 

Co od nás můžete získat?

 

 • Odborné vedení dizertační práce
 • Příležitost učit se od nejlepších v oboru
 • Přístup k nejnovějším technologiím
 • Možnost osobního a odborného růstu – jazykové vzdělávání, školení, semináře
 • Uplatnění v oboru – možnost zaměstnání ve Škoda Auto
 • Finanční podporu – 319 Kč na hodinu

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.