Zpět na vyhledávání

Kamerové kontroly s využitím AI

Co u nás budete dělat?

 • Pomáhat s problematikou kamerových kontrol s využitím AI na pracovišti Škoda FabLab
 • Pracovat s algoritmy pro zpracování obrazu, včetně segmentace, detekce hran a dalších
 • Vytvářet projekty využívajících Raspberry Pi pro kamerovou kontrolu nebo podobné aplikace
 • Pracovat s periferními zařízeními a komunikace s kamerami připojenými k Raspberry Pi
 • Analyzovat potřeby uživatelů a navrhovat řešení pro kamerovou kontrolu s ohledem na požadavky projektu
 • Identifikovat a řešit technické problémy spojené s kamerovou kontrolou a manipulací s obrazem
 • Spolupracovat s členy týmu projektu
 • Další ad-hoc úkoly

 

Co musíte znát, mít a umět?

 • Vysokoškolské zvdělání magisterského stupně
 • Přijetí do doktorandského programu na vysoké škole
 • Výhodou - práce s Pythonem, schopnost pracovat s knihovnami jako OpenCV pro manipulaci s obrazem
 • Schopnost prezentovat své nápady a řešení prostřednictvím psaných dokumentů a ústní prezentace
 • Ochota rychle se učit a zapojit se do projektu
 • Znalost anglického jazyka - úroveň B2

 

Co od nás můžete získat?

 

 • Odborné vedení dizertační práce
 • Příležitost učit se od nejlepších v oboru
 • Přístup k nejnovějším technologiím
 • Možnost osobního a odborného růstu – jazykové vzdělávání, školení, semináře
 • Uplatnění v oboru – možnost zaměstnání ve Škoda Auto
 • Finanční podporu – 319 Kč na hodinu

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.