ŠKODA AUTO offers its university full-time students the opportunity to gain valuable experience as interns in the Czech Republic’s biggest company

 

JOB DESCRIPTION

 • Supporting the Brand strategy team projects, events, meetings and productions
 • Creating and publishing articles for internal communication related to Brand strategy
 • Providing graphical support for Powerpoint presentations
 • Creating basic graphical designs in Figma
 • Editing the Škoda Brand touchpoints (Brand Portal, About our Brand on Škoda Space, Stargate)
 • Assisting in the preparation of workshops and events
 • Supporting brand strategy projects by taking meeting minutes, creating presentations and managing stakeholders availability
 • Other ad-hoc tasks

 

WE REQUIRE

 • Full-time university studies or studies at a Business College (economy)
 • Knowledge of English - fluent level (C1)
 • Availability to stay for a period of 6 months
 • MS Office (Excel at medium-upper level, PowerPoint at advanced level)
 • Photoshop, Illustrator, Figma as an advantage
 • Driver license group  B


WE OFFER

 •  Reward between CZK 170,-  and CZK 200,-/hour (depending on the study phase)
 •  Possibility to try working with a team of experienced professionals
 •  Experience of working for the biggest company in the Czech Republic with a good reputation around the world
 •  Range of practical benefits such as: catering allowance, accommodation in the ŠKODA AUTO dormitory (limited capacity), tours around the plant and ŠKODA AUTO Museum, reduction for purchase of SW and HW Microsoft, HP and IBM and more
 •  Possibility of career growth within the Student Talent Pool
 •  Flexible working time (as agreed upon with the supervisor of the trainee program/ diploma thesis
 •  Possible further cooperation on diploma thesis (according to agreement with the internship program supervisor)

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.