Zpět na vyhledávání

Průmysl 4.0 ve výrobě s využitím metod průmyslového inženýrství

Škoda Auto a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce pro oblast Výroby - Kvasiny

 

Stručný popis:

 • Zmapování a analýza veškerých dostupných informací a dat z oblasti výroby
 • Využití moderních metod průmyslového inženýrství a průmyslu 4.0 ve výrobě
 • Zefektivnění výrobních procesů a zvýšení jejich flexibility
 • Využití získaných dat pro následnou optimalizaci

 

Co musíte znát, mít, umět:

 • Studium prezenční formy studia VŠ (technické)
 • Práce s MS Office 365
 • Zájem a znalost v oboru

 

Doporučená literatura:

 • Průmyslové inženýrství: cesty ke zvyšování výkonnosti firem. Tichá: Centrum průmyslového inženýrství, 2009, 10 svazků ; 30 cm. ISSN 1803-7593.
 • KOŠTURIAK, Ján a Zbyněk FROLÍK. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006, 237 s. : il. ; 26 cm. ISBN 80-86851-38-9.
 • MAŠÍN, Ivan a Milan VYTLAČIL. Nové cesty k vyšší produktivitě: metody průmyslového inženýrství. Liberec: Institut průmyslového inženýrství, 2000, 311 s. : il. ; 24 cm. ISBN 80-902235-6-7.
 • Interní materiály Škoda Auto


Co můžete získat:

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce 
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.