Zpět na vyhledávání

Optimalizace montážních linek v závodě Kvasiny

 

Škoda Auto a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce pro oblast Výroby - Průmyslové inženýrství - Kvasiny

 

Stručný popis:

 • Rozbor současného stavu montážní linky
 • Analýza produktivity práce, její definování a ovlivňující faktory
 • Zlepšování procesů ve výrobě se zaměřením na růst produktivity a flexibility s ohledem na minimalizaci nákladů
 • Zvýšení celkové efektivnosti výrobního toku pomocí moderních metod průmyslového inženýrství

 

Doporučená literatura:

 • Průmyslové inženýrství: cesty ke zvyšování výkonnosti firem. Tichá: Centrum průmyslového inženýrství, 2009, 10 svazků ; 30 cm. ISSN 1803-7593.
 • KOŠTURIAK, Ján a Zbyněk FROLÍK. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006, 237 s. : il. ; 26 cm. ISBN 80-86851-38-9.
 • MAŠÍN, Ivan a Milan VYTLAČIL. Nové cesty k vyšší produktivitě: metody průmyslového inženýrství. Liberec: Institut průmyslového inženýrství, 2000, 311 s. : il. ; 24 cm. ISBN 80-902235-6-7.
 • Interní materiály Škoda Auto

 

Co musíte znát, mít, umět:

 • Studium prezenční formy studia VŠ (technické)
 • Zájem a znalost v oboru


Co můžete získat:

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce 
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.