Zpět na vyhledávání

BIG DATA v logistice a jejich následné využití

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých a vyšších odborných škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Výroby - Kvasiny

 

Stručný popis:

 • Vytvoření jednotného systému pro sledování a zpracování logistických dat
 • Vliv vstupních veličin velikosti balení a četnosti navážení na proces logistických činností
 • Analýza dostupných logistických dat a možnosti jejich následného využití
 • Zmapování veškerých dostupných informací a dat oblasti logistiky a jejich následná centralizace
 • Využití získaných dat pro následnou optimalizaci

 

Co musíte znát, mít, umět:

 • Studium prezenční formy studia VŠ (technické)
 • Zájem a znalost v oboru
 • MS Office, PowerBI


Co můžete získat:

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce 
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti
   

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.