Zpět na vyhledávání

Překlenutí Mezery mezi ALM a Cloudem

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce pro oblast IT

 

Stručný popis:

Cílem této práce je provést důkladnou analýzu logistických procesů souvisejících se značkou Volkswagen v rámci struktur VW Group.

Práce se bude zaměřovat na identifikaci optimálních způsobů správy skladování, přepravy, a distribuce zboží spojených s touto konkrétní značkou.

Hlavním cílem je zlepšení efektivity logistických operací společnosti Volkswagen, snížení nákladů a zvýšení celkové konkurenceschopnosti této značky v rámci koncernu VW Group.

 

Základní literatura:

SAP Solution Manager

Autoři: Matthias Melich, Marc O. Schäfer

 

SAP Cloud ALM
Autoři: Friedrich, Kinder Kirsten

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (IT)
Zájem a znalost v oboru

Znalost MS Office, znalost SAP, základy programování


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.