Škoda Auto a.s. nabízí studentům vysokých škol, prezenční formy studia, možnost získat cenné zkušenosti na stáži u největší společnosti a TOP zaměstnavatele v České republice, v oddělení IT

 

Co u nás budete dělat?

1) Asistence při tvorbě aplikačního designu kontejnerizovaných aplikací

Budete asistovat vývojářům aplikací při návrhu a tvorbě aplikačního designu kontejnerizovaných aplikací. Nejprve bude zapotřebí v průběhu stáže se naučit mikroservisní architekturu a kontejnerizaci aplikací.

 

2) Podpora při optimalizaci infrastrukturního designu aplikace

Naučíte se posuzovat individuální potřeby aplikací a pomoci aplikačním týmům zvolit vhodné platformy a řešení pro vývoj jejich aplikací.

 

3) Coaching aplikačních týmů o Kubernetes metodikách

Technologie a architektura Kubernetes je doposud ne zdaleka všem vývojářům známá a proto je zapotřebí pochopit a umět vysvětlit principy práce ve světě Kubernetes & DevOps.

 

4) Komunikace s aplikačním i byznys týmy

Naučíte se komunikovat na dvou rozdílných úrovních:

Byznysové úrovni, kde je zapotřebí se oprostit od technického detailu a umět popsat a vysvětlit benefity z pohledu relevantního pro byznys.
Technické úrovni, kde musíte proniknout do technického detailu a umět diskutovat problémy tížící vývojáře umět a vysvětlit benefity z pohledu technika.

 

5) Operativa administrátora OpenShiftu

Tato aktivita skýtá širokou paletu aktivit od počátečního vytvoření namespace (prostředí pro aplikaci), jejího onboardingu (předání prostředí vývojářům a popisu daného prostředí, technologií a nástrojů s ním spojených, struktury ukázkové aplikace, CI/CD pipelin, atp.), správy OpenShiftu jako samotné platformy, práce s financemi, aktualizace a doplňování znalostní báze (návody), komunikace se stakeholdery platformy OpenShift a mnoho dalšího.

 

Technologie, techniky a služby se kterými se setkáte:

OpenShift (enterprise nadstavba Kubernetes), Argo CD, Terraform, Prometheus, Kibana, Grafana Loki, Hashicorp Vault, Azure DevOps, Helm a další

Linux & OpenShift commands v CLI, Programování v široké škále jazyků

Cloudy: AWS, Azure, On-Premise řešení

 

Místo výkonu stáže: Mladá Boleslav

 

Co musíte znát, mít a umět?
Studium prezenční formy studia  VŠ (aplikovaná informatika, IT management, vývoj digitálních produktů, atp.)
Znalost anglického jazyka na hovorové úrovni (AJ – úroveň B1)
Délku spolupráce alespoň 6 měsíců
Znalost MS Office

Praxe v programování v Javě
Praxe v programování v druhém jazyce vlastní volby (.NET, Python, C# atd.)
Povědomí o DevOps a CI/CD principech

Nejdůležitějším předpokladem je chuť se učit novým věcem a mít zájem o technologie - zbytek se naučíte v průběhu stáže.

 

Co od nás můžete získat?
Zkušenosti z mezinárodního prostředí u největší firmy v ČR  
Možnost vyzkoušet si práci s týmem zkušených odborníků

Příležitost specializace na vybrané technologie

Poznat IT infrastrukturu v nadnárodní společnosti

Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností

Odměnu ve výši 170,- až 250,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia)
Škálu benefitů jako je: Zvýhodněné stravování, možnost ubytování na Ubytovně Škoda Auto (kapacity jsou omezené), volný vstup do Škoda muzeum a Rodný dům Ferdinanda Porsche, zvýhodněný nákup výpočetní techniky, sleva 10% do Škoda e-shop, očkování proti chřipce a covidu, zvýhodněná cena autobusu – Jezdíme spolu, cestovní pojištění a další. 
Možnost kariérního růstu (Student Talent Program)
Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím stáže / závěrečné práce)
Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím stáže)
Zaučení je samozřejmostí

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.