Zpět na vyhledávání

Konstrukce/optimalizace měřícího přípravku pro měření zrychlení kola

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Technického vývoje

 

Stručný popis:

Student provede rešerši aktuálně užívaných způsobů měření fyzikálních veličin na vozidle (zrychlení ax, y, z  /Síla Fx, y, z/ Moment Mx, y, z)

Student provede konstrukční návrh měřícího přípravku s ohledem k bodu č.1 a požadavkům Škoda Auto a.s.

  • Konstrukční řešení přípravku s ohledem na měřící techniku Škoda Auto
  • Umístění snímačů
  • Uchycení vodičů (dle ISO 5348)

Student ve spolupráci s KMP/Škoda Auto a.s.  provede virtuální ověření funkčnosti (ověření bezkoliznosti, CAE, apod.)
Student virtuálně ověří bezkoliznost přípravku, snímačů, vodičů v režimech:

  • Maximální vypružení náprav
  • Kola v maximálním úhlu rejdu (vybočení kol)

Student pevnostně ověří vhodnost konstrukce v režimech:

  • Jízda kruhem (dle ISO 4138)
  • Losí test (dle ISO 3888-1,2)
  • Přejezd pozitivní/negativní nerovnosti (dle vnitřních norem)

Student zajistí výrobu 3D statického modelu pro fyzické ověření smontovatelnosti

 

Doporučená literatura:

Konstrukce měřících zařízení

1) https://www.peiseler-gmbh.com/datenblatt.html

2) https://www.michsci.com/products/

3) https://www.kistler.com/CA/en/wheel-force-transducer/C00000164

4) https://www.mdpi.com/1424-8220/20/4/1037

5) https://www.kistler.com/AT/en/cp/wheel-pulse-transducers-cwpta/P0000859

 

Senzory a měření

6) MARTINEK, Radislav. Senzory v průmyslové praxi. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-114-4.

7) Eichstädt, S., & Shestakov, A. (2022). Dynamic Measuring Systems Fundamentals and application of time-dependent measurements. De Gruyter Oldenbourg.

8) CZICHOS, Horst. Measurement, testing and sensor technology: fundamentals and application to materials and technical systems. Cham, Switzerland: Springer, [2018]. ISBN 978-3-319-76385-9.

9) https://dewesoft.com/blog/measure-strain-and-pressure

 

Umisťování snímačů

ISO 5348

Dynamické testování

ISO 4138
ISO 3888-1
ISO 3888-2

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)

Znalost MS office, CAD/CAE software
Zájem a znalost v oboru


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.