Zpět na vyhledávání

Ovlivnění statické a dynamické charakteristiky silent bloků při různé míře poškození

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Technického vývoje

 

Stručný popis:

1) Student provede referenční měření statické a dynamické charakteristiky:

  • U3-lůžka přední nápravy (10-20ks)
  • Pryžového U1-lůžka zadní nápravy (10-20ks)

2) Na základě statistických metod vyhodnotí referenční statickou a dynamickou charakteristiku lůžek
3) Provede rešerši typických poškození pryžových lůžek spolu s  jejich četností výskytu během testovacích jízd
4) Provede syntetické poškození pryžových lůžek a změří jejich statické a dynamické charakteristiky:

  • Částečné poškození (dle závěru bod č.3)
  • Úplné oddělení jádra

5) Provede hodnocení míry ovlivnění statické a dynamické charakteristiky lůžek:

  • Charakteristika splňuje/nesplňuje předepsaný toleranční limit v celém rozshahu tolerančního pásma
  • Charakteristika splňuje/nesplňuje částečně toleranční limit (oblast zákaznického provozu/ oblast mezních situací)

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)
Zájem a znalost v oboru


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.