Zpět na vyhledávání

Vlastnosti čelních skel z hlediska ochrany chodců

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Technického vývoje

 

Stručný popis:

Zkoumání vlastností čelního skla z pohledu ochrany chodců.

Vliv technologických parametrů na chování/praskání čelního skla.

Vliv času a místa prasknutí na parametry ochrany chodců.

Přenositelnost výsledků ze zkušebního na výsledky na voze.

Práce bude kombinací teoretických vědomostí a praktických výsledků

 

Co musíte znát, mít, umět:

 Studium prezenční formy studia VŠ (chemická/strojní)
 Zájem a znalost v oboru


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.