Zpět na vyhledávání

Metody pro normování a optimalizaci výrobních necyklických činností

Škoda Auto a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma diplomové práce.

 

Stručný popis:

Činnosti v průběhu závěrečné práce:

 • Vliv vstupních veličin (plán výroby, výrobní MIX, výrobní takt) na potřebu personálu
 • Analýza vytížení pracovníků pro jednotlivé typy ve výrobě, která vyrábí rozdílné modely v jednom výrobním toku (Nejedná se o dávkovou výroby, nýbrž mix výrobu s minimálními restriktivními požadavky)
 • Vliv technologické nutnosti na nerovnoměrného vytížení operátorů výroby v toku montážní linky
 • Optimalizace plánů výroby s cílem možné eliminace nerovnoměrného vytížení operátorů výroby a efektem zvýšení produktivity práce
 • Návrh výpočtového modelu s cílem zvýšení produktivitu práce výrobního provozu vyrábějících více modelových řad v jednom toku
 • Vyzkoušení a testovaní jednoho z navrhnutých řešení
 • Vyhodnocení a doporučení 

 

Co musíte znát, mít, umět:

 • Studium prezenční formy studia VŠ (technické)
 • Znalost anglického nebo německého jazyka na hovorové úrovni (AJ nebo NJ - úroveň B1)
 • Řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič 
 • Znalost MS Office
 • Zájem a znalost v oboru

 

Co můžete získat:

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce 
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.