Škoda Auto a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce s možností stáže.

 

Co u nás budete dělat?

 • Tato studentská závěrečná práce se zaměřuje na adheziva v kontextu automobilového průmyslu, konkrétně jejich využití při lepení oken ve Škoda Auto a.s.
 • Cílem práce je provést komplexní rešerši současných adheziv používaných v tomto odvětví a následně provést sadu laboratorních zkoušek s cílem simulovat a analyzovat chování těchto procesních materiálů v reálném použití.
 • Práce se zaměřuje na zlepšení kvality lepených spojů, což přinese významný přínos pro automobilový průmysl a pro další výzkum v oblasti procesních materiálů.

 

Cíle práce:

 • Provést důkladnou rešerši současných lepidel, která se v automobilovém průmyslu používají k lepení oken. Tato rešerše zahrnuje studium odborných článků, technických specifikací a dalších relevantních zdrojů informací.
 • Analyzovat klíčové vlastnosti a parametry lepidel, které mají zásadní vliv na kvalitu lepených spojů v automobilovém průmyslu.
 • Navrhnout sadu rozsáhlých laboratorních zkoušek, které budou detailně simulovat reálné provozní podmínky a zátěže, jimž jsou lepená okna vystavována.
 • Provést experimentální zkoušky na vzorcích lepidel s cílem získání kvantitativních dat jejich chování.Statisticky vyhodnotit získaná kvantitativní data a na základě nich formulovat závěry vedoucí k optimalizaci procesu lepení oken.
 • Další ad-hoc úkoly

 

Co musíte znát, mít a umět?

 • Studium prezenční formy studia VŠ (chemické)
 • Znalost MS Office, MS Windows
 • Řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič

 

Co od nás můžete získat?

 • Možnost vyzkoušet si práci s týmem zkušených odborníků
 • Konzultační formu spolupráce
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.