↓  Zobrazit pozice
8. Června 2021

Bezpečnost baterií je důležité téma pro celý svět

Jak snížit uhlíkovou stopu? Třeba tím, že nahradíme tradiční spalovací motory elektrickými bateriemi. Elektromobilita je na vzestupu a stále důležitějším tématem se stává bezpečnost. Jak správně zacházet s bateriemi, aby nedošlo k požáru? Tuto otázku si položil i Tomáš Jastrzembski, student doktorandského programu ŠKODA AUTO. Stala se předmětem jeho disertační práce na Vysoké škole báňské.

 
O elektrobateriích se mluví stále častěji, ne vždy ale ve spojení s bezpečností. Jak jste se k tématu dostal?

Úplnou náhodou. Pracuji jako risk manager a jedna firma, která vyráběla startovací baterie, se mě zeptala, jak vysoká hrozí škoda v případě požáru. Nikdy jsem se ale s podobným problémem nesetkal. Do půl roku jsem dostal stejný dotaz od jiné společnosti. Tehdy mi začalo být jasné, že tohle ještě bude téma, a začal jsem tedy pátrat po informacích, které by rizikovost elektrobaterií zohledňovaly.

Co se vám podařilo zjistit?

Dohledal jsem velmi málo materiálů a zdrojů. Tento pohled na baterie se teprve dostává do středu pozornosti.

Ale přitom o elektromobilitě slyšíme skoro dennodenně.

Je to důležité téma a hovořit bychom o něm rozhodně měli. Jenže než budeme možnosti elektromobility využívat ve velkém, musíme vytvořit bezpečnou infrastrukturu. Hasiči, energetici i automobilový průmysl určité poznatky mají, teď však musíme všechny informace propojit. Jenže státní sektor je placený ze státní pokladny, zatímco ten soukromý si na sebe musí vydělat. Proto se řada firem zdráhá poskytnout své poznatky volně na trh. Přeci jen do vlastního výzkumu vkládají vlastní peníze.

Odkud tedy berete poznatky pro svůj výzkum?

V rámci svého doktorského studia spolupracuji na projektu Risk management alternativních zdrojů budoucnosti, který probíhá pod hlavičkou Evropské unie. Věnujeme se v něm teď například statistice nehod, což pro mě představuje jeden z odrazových můstků, ze kterých čerpám informace při svém výzkumu. Tento projekt navíc může i přispět k právnímu ukotvení celé problematiky. Získali jsme dokonce doporučující dopis od generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky – chtějí nám totiž pomoci v tom, aby naše práce směřovala k zavedení norem.

K doktorskému studiu vás tedy přivedla otázka nad dosud nezmapovanou oblastí.

Přesně tak. Začal jsem hledat způsoby, jak přijít s nějakým řešením. Nakonec jsem se dostal až na Fakultu bezpečnostního inženýrství na Vysoké škole báňské. Katedře přišla otázka bezpečnosti elektrobaterií jako senzační téma, tak jsem si zkusil podat přihlášku a vyšlo to. Sice jsem své manželce sliboval, že už nebudu studovat, ale naštěstí se mi zatím daří všechno skloubit. I spolupráci se ŠKODA AUTO.

Jak jste se vlastně do Škodovky dostal?

Napadlo mě oslovit velké firmy, zda by poskytly elektrobaterie pro mé experimenty – v rámci pokusů totiž potřebuji ověřit, za jakých podmínek lze tyto součástky poškodit nebo úplně zničit. Nejdříve jsem u jiné automobilky nepochodil, ale pátral jsem dál a narazil na Škodovku a její program pro doktorandy. Sice jsem nezapadal do vypsaných témat, přesto jsem se ozval Karolíně Hermanové, která má program na starost. Zpočátku jsem měl obavy, jestli vše půjde skloubit s mojí prací v risk managementu, samotným studiem a rodinou. Mám totiž dvě děti. Karolína mě ale ujistila, že se dá spolupráce nastavit tak, aby vyhovovala oběma stranám a byla vzájemně prospěšná.

i

Doktorandský program ve ŠKODA AUTO

„Náš program je velmi flexibilní. Doktorandi s námi vždy spolupracují na poloviční úvazek, pokud ale zrovna probíhá zkouškové, můžou v daném měsíci spolupráci omezit. Hodiny pak lze odpracovat později. Současná situace také přispěla k tomu, že řada doktorandů pracuje z domova, což přináší velkou výhodu hlavně těm, kteří by jinak museli dojíždět z Brna nebo Ostravy,“ říká Karolína Hermanová, koordinátorka doktorandského programu ve ŠKODA AUTO.

Pracujete v týmu, který baterie vyrábí. Co přesně tu děláte?

Neřeším samotnou funkčnost baterie, zajímají mě metodické pokyny pro řízení výroby, analýzu rizik, předcházení nehodám a škodám. Zjišťuji, jaké příčiny – například mechanické poškození – vedou k požáru, ale i jak elektrobaterie hasit.

Standardní hašení nestačí?

Běžné způsoby mají minimální efekt. A někdy dokonce celý požár ještě zhorší. Na to je třeba být připravený a postupovat opatrně.

Jak takové nehodě předejít?

Celá výroba i skladování se dnes automatizuje, což přináší spoustu výhod. Ale pokud chceme předcházet škodám, nesmíme podceňovat lidský aspekt. Máme sice k dispozici různé požární systémy, jenže třeba taková čidla, která pomáhají odhalit požár, se nachází až šest metrů nad elektrobateriemi – zato člověk hned po čichu pozná, že došlo ke zkratu. Každopádně se svým výzkumem teprve začínám, na ucelenější závěr bych proto raději počkal. Zatím jsem ve fázi hledání, pracuji na rešerších a provádím analýzy. Pak teprve můžu přijít s konkrétními návrhy. Bezpečnost elektrobaterií je každopádně velmi důležité téma, nejen na akademické půdě. Má celosvětový přesah.

Tomáš Jastrzembski

Tomáš Jastrzembski

 

„Důležitou roli hraje dostatečná informovanost. Chovat se, jak doporučuje výrobce, a v případě poškozené baterie problém okamžitě řešit v servisu,“ vysvětluje Tomáš Jastrzembski, který se nedávno dokonce stal technickým poradcem České asociace pojišťovnictví. Specializuje se přímo na elektrobaterie.

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.