↓  Zobrazit pozice
20. May 2021

Péče o duševní zdraví posouvá společnost dopředu

Zabývat se psychickým zdravím zaměstnanců? Žádná samozřejmost, ani v českých firmách. Poradenství s přesahem do krizové intervence či aktivity zaměřené na zvyšování psychické odolnosti zaměstnanců bývají ojedinělé. Přesto se najdou výjimky. Eva Macková z útvaru Zdravotní služby a ergonomie tyto aktivity se svým týmem rozvíjí už několik let.

 
Po duševní stránce zkouší pandemie odolnost nás všech. Jak se zatím drží zaměstnanci Škodovky?

Snaha vypořádat se se stresem a složitostmi této doby začíná u každého z nás. Naši zaměstnanci v práci prokazují velkou odolnost a cílevědomost. Jejich situaci sice nelze srovnávat s potížemi, do kterých se dostali lidi z gastronomie, kteří o svou práci přišli, podmínky jsou však ztížené a nepříjemné i zde. Naši zaměstnanci ale zatím vydrželi a táhnou firmu dopředu.

A firma se to také chystá ocenit.

Ano, chystá poděkování ve formě bonusů i navzdory tomu, že výnosy v loňském roce klesly. Protože si uvědomuje, že by to bez těchto lidí nešlo.

Jak vzpomínáte na začátky pandemie? Byli zaměstnanci ve stresu?

Tehdy nikdo nevěděl, co nás čeká, a všichni jsme doufali, že se to rychle přežene. V té době ale ještě ani tolik nešlo o stres, spíš o strach o fyzické zdraví. Ani náš útvar nezaznamenal větší požadavky zaměstnanců na psychickou podporu. Byli jsme plně zaneprázdnění přesunem do onlinu, zápasili jsme se IT technologiemi a s uspořádáním domácího prostředí – čímž nemyslím stoly a židle, ale spíš vymezení pracovního prostoru ve vztahu k dalším členům rodiny a jejich potřebám. Bylo třeba si zvyknout si na nový režim. S koncem karantény pak řada lidí pookřála, vydala se na dovolenou a domnívala se, že to nejhorší je za námi. Náš útvar však začal mobilizovat síly už před prázdninami.

Druhou vlnu jste tedy očekávali.

Ano. S druhou a třetí vlnou přišel také daleko větší stres i psychická zátěž. Nejen v naší firmě, ale v celé České republice. Na konci léta začali naši zaměstnanci projevovat více nejistoty, nebylo jasné, jak dlouho bude další vlna trvat a jestli už bude poslední. Léto bylo příliš krátké na to, abychom všichni nabrali síly a vrátili se na původní úroveň. A pro celou společnost platí, že do každé další vlny nastupuje s menšími a menšími rezervami. To se na psychickém stavu samozřejmě projeví. Proto jsme už během léta připravili řadu podpůrných aktivit.

Mluvíme tu v podstatě o nepřetržitém krizovém stavu s krátkou přestávkou. Donutily ztížené podmínky firmu k hledání dalšího způsobu komunikace se zaměstnanci?

Snažili jsme se otevřít větší diskusi. A myslím, že se to vyplatilo, přestože byly dny, kdy jsem téměř nepoložila telefon. Škodovka má samozřejmě své komunikační kanály, jako je například týdeník Škoda Space nebo měsíčník Škoda Mobil, to je však jednostranný typ komunikace. A nám se při nástupu pandemie i ve druhé vlně velmi vyplatilo komunikovat se zaměstnanci individuálně nebo v menších skupinách. Ptali jsme se jich, co potřebují, zda mají kapacitu na naše podpůrné aktivity a co si o nich myslí. Sbírali jsme zpětnou vazbu a informovali zaměstnance o přetrvávající nabídce aktivit i o tom, že psychologické poradenství jim lze v případě potřeby poskytnout i telefonicky či online.

Poradenství po telefonu zpočátku nedůvěřovali?

Pochopitelně potřebovali vědět, že i v takovém případě jde o typ bezpečné komunikace, která probíhá anonymně a diskrétně. Zprvu proto tvrdili, že se ještě necítí tolik ohrožení a že si počkají, až pandemie přejde. Ale protože pandemie stále trvá, začali tyto formy online podpory a pomoci využívat více, přestože osobní poradenství máme k dispozici pořád. Samozřejmě za dodržování velmi přísných hygienických podmínek.

Mnoho lidí doufalo, že pandemie nebude trvat déle než rok a své potřeby tak trochu odložilo na později. Vy jste však svým zaměstnancům nabídli workshop, který jim pomohl zvýšit odolnost a řešil jejich potřeby v nejistých dobách už loni. Přiblížíte nám, co bylo obsahem tohoto školení?

V rámci zdravého životního stylu a duševní hygieny jsme se věnovali například tomu, jak odbourávat stres, ale řešili jsme také, jak pracovat s informacemi. Když člověk od rána do večera čte rozporuplné a protichůdné zprávy, jaký dopad to na něj asi může mít? Lidem jsme vysvětlili, jak fungovat záchovným způsobem. Že se musí zastavit a uvědomit si, že teď není možné žít stejně jako před nástupem pandemie. Doba se změnila. Pokud si uvědomíme, v čem je jiná, jaké nároky na nás klade, a přizpůsobíme tomu svůj režim, tak máme napůl vyhráno. Pokud však pojedeme v tom, co máme naučeno z dřívějška, tak nás to zničí.

Průkopník v péči o duševní zdraví zaměstnanců
Patříte mezi první firmy, které všem svým zaměstnancům zajistily dostupnou poradenskou službu i akutní pomoc v případě krize. To v České republice není úplně běžné.

Když jsme s tím začali, byly otázky duševního zdraví a psychické pohody nejen v práci do velké míry ještě pořád tabu. V Evropě i v České republice. A tak bylo nejprve nutné destigmatizovat téma duševního zdraví, na čemž pracujeme už několik let. Chvíli trvalo, než naši zaměstnanci přijali za vlastní, že když je bolí duše, je to stejně důležité, jako když je bolí třeba noha. A že není špatně tu duši léčit, neboť léčba ještě neznamená, že musí do psychiatrické léčebny. Naším heslem tehdy bylo: je v pořádku říct si o pomoc.

Aby se však zaměstnanci nebáli říct si o pomoc, museli jste nejprve budovat důvěru a nastavit pomocné služby tak, aby se necítili nijak ohrožení.

To je naprostý základ. Od začátku postupujeme velmi opatrně, obezřetně a citlivě. Všechny kroky konzultujeme s odborníky. Pocit bezpečí musíte mít neustále na zřeteli. Naše služby poskytované zaměstnancům garantují a zaštiťují odborné společnosti složené z psychologů s psychoterapeutickým vzděláním. Spolupracujeme ale i s dalšími odborníky, například s Linkou důvěry nebo Bílým kruhem bezpečí. Aby nějaká důvěra vůbec mohla vzniknout, museli jsme nastavit podmínky velmi striktně – poradenská služba je proto zcela anonymní a nevedou se o ní žádné záznamy, kromě toho, kolik proběhlo konzultací.

Anonymita je nutným předpokladem k tomu, aby se zaměstnanci nebáli, že když se někomu svěří, ovlivní to jejich pozici. Bylo těžké si důvěru získat?

Bylo. Ale myslím, že jsme službu nastavili dobře. Navíc ji neustále vylepšujeme. Poradenství však nelze zaměňovat s psychoterapeutickou nebo psychiatrickou léčbou, to v naší kompetenci není. Pokud se objeví někdo, kdo by léčbu potřeboval, psycholog má šanci včas zachytit, že se něco děje, a může dotyčného nasměrovat do další péče. Naši odborníci na lince už dokázali zachytit i osoby v krizové fázi a zvládli jim okamžitě pomoci.

Jinak se zaměstnanci Škodovky na psychologa můžou obrátit s čímkoliv?

S čímkoliv, co mají na srdci a co potřebují řešit. Nemáme definované podmínky, je to nízkoprahová služba. Stačí zvednout telefon a zavolat.

Chystáte ale i další zajímavé projekty. Prozradíte nám, co je vaší vizí?

Plánujeme popsat všechny pozice v naší firmě z hlediska jejich nároků na psychiku, a na základě tohoto hodnocení pak přijmout další opatření. Přidáme například typ rozvojové aktivity u pozic s větší zátěží. Získané poznatky využijeme i v náboru, kde nám pomůžou lépe určit, zda se uchazeč na danou pozici hodí, či ne. Třeba prostřednictvím psychodiagnostických testů. A stejně tak se to odrazí i v nabídce péče. Naším cílem je dostat správného člověka na správné místo, které odpovídá jeho možnostem a schopnostem.

Jak jste daleko?

Máme připravenou metodiku hodnocení pro administrativní zaměstnance. Celý proces teď pilotujeme, zahájili jsme první školení a brzy budeme dělat první hodnocení. A pokud se všechno podaří, v příštím roce už začneme výsledky pilotní studie aplikovat ve firmě na konkrétních pozicích.

Podle jakých pravidel postupujete?

Česká republika nemá prováděcí vyhlášku, ani státem nastavenou metodiku na hodnocení psychické náročnosti a psychosociálních rizik, jako je tomu v Německu či Rakousku. ŠKODA AUTO společně se zástupci několika dalších firem velice intenzivně spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Státním zdravotním ústavem na přípravě rámcového programu podpory duševního zdraví ve firmách a metodiky hodnocení psychosociálních rizik. Obě instituce jsou teď však přirozeně zahlcené jinými tématy, proto jsme se rozhodli vytvořit vlastní Škoda-made metodologii s podporou odborníků z oblasti psychologie práce a soudních znalců.

V čem tato metodologie spočívá?

Nadřízený i podřízený hodnotí nároky pracovní pozice v jednotlivých parametrech, jako je třeba rozhodnost. Kolikrát denně v týdnu se musím o něčem rozhodnout a stát si za tím? Jak zásadní rozhodnutí musím dělat? To jsou otázky, které sledujeme. Nebo flexibilita. Kolikrát za den si musím reorganizovat kalendář, jak často se musím adaptovat na změnu? A tímto způsobem budeme hodnotit opravdu každé pracovní místo.

Sledujete třeba i to, kdo má větší předpoklad k pracovnímu vyhoření?

Spíše sledujeme, co způsobuje zátěž, a pak učíme zaměstnance, jak ji zvládnout. Vždycky platí, že pokud se budu umět zastavit a dokážu si sama pro sebe říct, v jakém prostředí se aktuálně nacházím a za jakých podmínek musím pracovat, nebudu s tím bojovat a přizpůsobím se, aniž bych ztratila z hledáčku sama sebe – nezáleží, kdo je workoholik a kdo ne. Vyhoření hrozí nám všem. Zvlášť v této době. Proto je hrozně důležité vrátit se k sobě, starat se o sebe a stanovovat si své hranice. Jedině tak mu můžeme předejít.

Doporučila byste zavést podobné služby i dalším firmám, už proto, že by mohly přispět k destigmatizaci témat spojených s duševním zdravím v celé české společnosti?

Rozhodně. Zaměstnavatelé pečují o velkou skupinu produktivní populace a nemůžeme je z toho vynechat. Službu bych doporučila firmám i proto, že tato produktivní populace vychovává děti, kterým může své zkušenosti předat. Jedině tak se může naše společnost v příštích letech posunout.

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.