↓  Zobrazit pozice
22. March 2021

Shopfloor IT propojuje dva oddělené světy

Někdo pomocí videomappingu kreslí obrazce na fasády budov, jiní díky němu šetří druhým lidem práci. Pomocí projektoru lze totiž zaměstnancům automobilky ukázat třeba to, čím mají natankovat auto nebo kam nalepit správnou značku. O chytrá průmyslová řešení se ve ŠKODA AUTO starají odborníci na Shopfloor IT. Nahlédněte do fascinujícího světa jednoho z nich.

 

Jan Šeda se informačními technologiemi zabývá už přes 12 let. Sítím a serverům se věnoval dokonce i v hasičské uniformě. Svého času totiž pracoval v Hasičském záchranném sboru Libereckého kraje. Ten mu dal řadu zkušeností, které uplatňuje dodnes. Na starosti měl totiž tolik úkolů, o kolik se jinde stará celé oddělení. Od počítačů a datových sítí přes telefony a vysílačky až po montování majáků na vozidla. Namísto ohně tak hasil jiné problémy, bez kterých by se provoz sboru neobešel.

Nyní Honza už třetím rokem pracuje ve ŠKODA AUTO na pozici Shopfloor IT architekta. Podporuje tu procesy a aplikace, které přímo souvisejí s výrobou aut. Přechod do nového zaměstnání zpětně považuje za malý přechod do světa budoucnosti: „Škodovku jsem dříve vnímal především jako firmu, která se zabývá výrobou aut. Brzy po nástupu jsem ale zjistil, že nabízí spoustu zajímavých IT projektů. Dosud mě udivuje, kolik chytrých řešení se tu již aktivně používá, zatímco jinde se teprve zavádějí,“ říká.

i

Kdo je Shopfloor IT architekt?

Shopfloor IT ve ŠKODA AUTO spadá do oddělení jménem Management zakázek a výroby. To se zabývá informačními technologiemi pro výrobu a logistiku. Shopfloor IT architekt se zajímá především o výrobní část závodu. Snaží se propojit informační technologie s automatizační technikou a přizpůsobit vše průmyslovému využití.

Ke své práci potřebuje množství platforem, například komunikační platformu PSB či platformy pro vizualizaci, jako je například mVIS, vyvíjená přímo pro ŠKODA AUTO. Pracuje i se systémy pro řízení výrobních technologií SCADA, platformami pro sběr a vyhodnocení výrobních dat či s prediktivní údržbou FIOT a řadou dalších. Pomáhá tak do výroby vnést klíčové prvky z oblasti datového managementu, umělé inteligence a dalších pilířů digitálního průmyslu.

Ačkoliv se Honza s příchodem pandemie přesunul na home office, náplň jeho dnů bývá velmi pestrá a přesahuje do různých oddělení ŠKODA AUTO.

„Protože pracuji jako konzultant či garant nových i stávajících projektů, obvykle se od rána do oběda účastním schůzek. Jsem vlastně takový průsečík mezi požadavky lidí z výrobních úseků a nabídkou výrobních systémů od různých dodavatelů,“ popisuje Honza. Jedná se přitom o technologie s vazbou na výrobu – například strojní zatahovačky, které dokážou utáhnout šrouby požadovanou silou, automatické vozíky naváděné laserem nebo systémy, které pomocí čidel monitorují, zda se stroj nepřehřívá či nevytváří nadměrný tlak.

Automatické vozíky usnadňují práci zaměstnancům výrobních linek.

Automatické vozíky usnadňují práci zaměstnancům výrobních linek.

„Mým úkolem je pomáhat kolegům vyjednat s dodavateli návrh na případnou úpravu systémů tak, aby vyhovovaly IT standardům ve ŠKODA AUTO i ve zbytku světa. A aby tyto systémy zapadaly do celkové strategie našeho IT. A poté také vyhodnotit, zda lze navržený projekt realizovat,“ vysvětluje Honza.

Taková pozice ale není jen tak. Protože obecným trendem ve světě a jedním z hlavních cílů společnosti ŠKODA AUTO je přerod v digitální firmu, prorůstání světa IT do světa průmyslové automatizace tvoří jádro Honzovy práce. Právě Shopfloor IT oddělení se z velké části podílí na zavádění nových systémů, které jsou výrobě nejblíže. Jedná se například o systémy spojující informační technologie a automatizaci. Příkladem můžou být programovatelné logické automaty (PLC), které umí převádět digitální impulsy na analogové a zpět.

V rámci své práce Honza často přichází do styku s kolegy z dalších firemních oddělení.

V rámci své práce Honza často přichází do styku s kolegy z dalších firemních oddělení.

„Svět automatizace a svět informačních technologií totiž vyžadují dva rozdílné přístupy. V rámci digitalizace a efektivní práce s daty vzrůstá potřeba vytěžovat data také ze strojů či výrobních linek. A tak před sebou máme nelehký úkol: potřebujeme zařídit, aby programovatelné automaty komunikovaly do IT sítí, přitom ale tyto automaty fungují na jinak sestavených sítích. Proto se snažíme oba světy propojit,“ vysvětluje Honza.

i

Automatizační technika vs. IT

Jedním z rozdílů mezi automatizační technikou, která se dnes běžně využívá v průmyslovém odvětví, a novými informačními technologiemi, je stáří protokolů, které daná oblast využívá. Automatizační sítě ovládající techniku – tedy všechny počítače či automaty související s výrobou – a využívají starší verze protokolů. IT funguje na jiném principu, umožňujícím zkoušet nové technologie. Je tomu tak i proto, že u automatizace se využívají osvědčené postupy, které zajišťují spolehlivost a preciznost techniky. Automatizační technika má zároveň delší životnost. Většina produktů se v této sféře se plánuje s životností 15 let, proto se jedná o jinak konstruovaná zařízení.

„V IT si zjednodušeně řečeno můžete dovolit, aby vám například na chvilku vypadla Wi-Fi, protože se maximálně nenačte webová stránka. Stačí ji obnovit a můžete pokračovat v práci. U automatizace je ale taková situace nebezpečná a může vést ke špatně vylisovanému dílu nebo nesprávně svařené karoserii,“ vysvětluje Honza Šeda, proč je důležité technologie sjednocovat a zavádět nová řešení v rámci přísných standardů.

Když je práce koníčkem

Práce ve ŠKODA AUTO přináší Honzovi také možnost věnovat se další oblasti svého zájmu – kyberbezpečnosti. Tou se zabýval na střední i na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kterou studoval již při zaměstnání.

„U programovatelných automatů je právě kyberbezpečnost důležité téma. Dříve se u nich řešila především bezpečnost ve vztahu k lidem a výrobě – aby stroje nemohly nikomu ublížit. Dnes ale celý svět stojí na prahu nového nebezpečí, které může přijít zvenčí,“ myslí si Honza.

V automatizačních systémech se podle něj může stát například to, že hacker napadne výrobní linku, a pokud je jeho útok dobře promyšlený, může trvat dlouho, než se odhalí původ problému. „Když útočník přinutí robota, aby udělal o polovinu svárů méně, najednou začne ovlivňovat kvalitu výroby a problém je na světě,“ vysvětluje Honza, jak by takový útok mohl vypadat.

Ve firmě se však s podobným útokem nikdy nesetkal. Zabezpečení IT infrastruktury je podle něj ve ŠKODA AUTO na vysoké úrovni, o to samé se snaží on i jeho kolegové v oblasti automatizace. O bezpečnost IT se zde stará oddělení IT Governance a Security (FIG), se kterým Shopfloor IT velmi úzce spolupracuje. „Tento problém se týká všech průmyslových firem ve světě. Myslím si, že jsme na toto riziko již teď z velké části připravení, ale bezpečnost našich systémů dál vylepšujeme – a to i skrze stávající projekty.“

i

Jak IT zvyšuje kvalitu výroby?

IT Shopfloor oddělení pracuje s různými platformami, které vytvářejí novou architekturu IT ve výrobě. Jednou z nich je platforma Production Service Bus (PSB), která sjednocuje komunikaci mezi vícero systémy, jako jsou výrobní linky, roboti a dispečink. Zároveň umožňuje mít veškerou komunikaci pod kontrolou, a tím i snazší bezpečnostní monitoring. Další zajímavá platforma nese název ŠKODA Shopfloor Analysis – Splunk. Analyzuje datové toky a chyby v programech. Její výhodou je, že rychle pomáhá odhalovat problémy.

Když Honza Šeda nastupoval, byli v oddělení čtyři, dnes má přes dvacet kolegů, se kterými prý velmi dobře vychází. Aktuálně pracuje na virtualizaci systému k programování a testování elektroniky vozů. Jde o teprve druhé nasazení takového systému na světě, navíc v již vylepšené podobě. I po třech letech ho baví, že ve ŠKODA AUTO může používat technologie, jako je videomapping nebo program pro IoT zařízení v průmyslovém kontextu. Váží si také možnosti sledovat práci ve svařovně, lisovně či na montáži.

I po práci Honza sleduje současné trendy v IT a zkouší, jak různé technologie fungují.

I po práci Honza sleduje současné trendy v IT a zkouší, jak různé technologie fungují.

A jeho vztah k autům? Pozitivní.

„Auta mám rád a nevnímám je pouze jako dopravní prostředek, ale také jako velmi složitý mechanismus, který funguje. Rád sleduji, jak vozidla vznikají. Živě si pamatuju, jak jsem se byl poprvé podívat do škodovky v rámci školní exkurze a viděl, jak z obyčejného plechu vzniká kus auta. Proces mě zcela fascinoval – a baví mě dodnes,“ uzavírá Honza Šeda.

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.