↓  Zobrazit pozice
18. Března 2021

Technologie budoucnosti. Co všechno si zkusíte jako trainee?

Virtuální realita, ve které otestujete funkce vozu, nebo rovnou navrhnete inovativní zařízení pro výrobní linku. Ve ŠKODA AUTO si jako trainee vyzkoušíte technologie, bez kterých se dnes automobilka neobejde. Podívejte se, kdo vás povede a na jaké projekty si můžete sáhnout.

 

Zjistíte, jak se mění architektura serveru

Výrobní linka se skládá až ze tří stovek průmyslových počítačů. Ty slouží ke komunikaci s vozem a dokážou ho i zprovoznit. Servery, podle kterých tyto počítače běží, řídí kompletní výrobu na lince. Jako trainee v oddělení plánování elektroniky vozu zjistíte, jak se vlastně mění architektura takového serveru – neboli takzvaná architektura univerzálního zkušebního systému (UPS).

Budete například dokumentovat budoucí stav serverů. Díky tomu snadněji poznáte, jak celá architektura funguje, a osvojíte si veškeré souvislosti. Zkusíte si rovněž práci s moderními nástroji pro agilní řízení projektů, jakými jsou například JIRA nebo Wiki.

Jan Viták

Jan Viták

koordinátor plánování elektriky a elektroniky vozu

„Změna architektury systému UPS je velmi komplexní projekt, podílí se na něm i oddělení ŠKODA IT či oddělení řízení výroby vozů. Celý tento rozsáhlý systém se snažíme účastníkům Tech Trainee programu po částech přiblížit, aby získali kompletní přehled, jak se vlastně zprovozňují vozy prostřednictvím serverů a zařízení na lince.”
Popisek: Průmyslový počítač určený pro komunikaci s vozem

Průmyslový počítač určený pro komunikaci s vozem

Co je Tech Trainee program?

Jde o jedinečnou příležitost, jak poznat ŠKODA AUTO ze všech stran. Tech Trainee program trvá rok a je určený pro absolventy technicky zaměřených vysokých škol, kteří si zkusí práci v různých odděleních firmy, od vývoje až po výrobu. Vždy pracují pod vedením zkušeného mentora a po absolvování programu zpravidla nastupují na konkrétní pozici. Takhle vypadá ideální start kariéry!

 

Můžete formovat elektroniku vozu

Jeden vůz, 110 řídicích jednotek, 300 funkcí. Všechny se musí v ideálním případě bezchybně vyvinout a otestovat. Jen díky tomu pak můžete přepnout rádio pomocí hlasu, změnit barvu ambientního osvětlení v interiéru nebo spoléhat na prediktivní adaptivní tempomat. Na vůz je dnes úzce navázaná i řada dalších IT systémů, se kterými se ve ŠKODA AUTO jako trainee rovněž seznámíte.

Velkým tématem ve výrobě je nyní digitalizace a chytrá elektronika vozu – v plném proudu je například vývoj robotické kalibrace head-up displejů s rozšířenou realitou pro nový ENYAQ. Odborníci teď rovněž hledají cesty, jak tento – pro ŠKODA AUTO přelomový model – co nejefektivněji vyrábět a uvádět všechny systémy do provozu. Platforma nového elektrického SUV je totiž zcela jiná než u předchozích modelů. Proto se musí celý výrobní proces vyladit. I s tím můžou trainees pomoct.

Tomáš Dlabaja

Tomáš Dlabaja

koordinátor elektroniky vozu, oddělení výroby

„Potřebujeme čerstvý pohled i inovativní nápady. Na oplátku se u nás můžete neustále učit novým věcem. Co den, to nečekané poznatky a informace. Když jsem nastupoval, myslel jsem si, že montážní linka je jen rutinní pásová výroba. Ale to jsem se mýlil! Vytvořit chytrou továrnu, spojující lidi, roboty a datové sítě, je možná zajímavější než navrhovat nový vůz.“
Tomáš Dlabaja a jeho tým mimo jiné zdokonalují elektronickou kostru vozu.

 

Vyzkoušíte si práci s unikátními softwary

U elektroniky vozu ještě zůstaneme. Pokud si vyberete oddělení, které se zabývá jejím vývojem, vyzkoušíte si práci se specifickými diagnostickými softwary – například CP Tool a Odis. Jedná se o interní koncernové programy, díky kterým lze ve voze analyzovat konkrétní elektronické jednotky a odhalit případné komplikace. Na chybu pak například upozorní rozsvícená kontrolka v takzvaném virtuálním kokpitu.

Ota Řehák

Ota Řehák

koordinátor elektroniky karoserie, oddělení technického vývoje

„Ovládání zadního víka, elektronika klimatizace, virtuální pedál či vývoj bezklíčového KESSY systému. S tím vším se účastník Trainee programu seznámí. Vždy ale chci, aby trainee poznal i další oddělení v našem útvaru – jen tak může pochopit, jak funguje nejen vývoj elektriky a elektroniky, ale i celý technický vývoj ve ŠKODA AUTO. Program se snažíme vždy přizpůsobit tak, aby traineeho témata bavila, ale zároveň mu v rámci projektů dáváme zodpovědnost a konkrétní roli.“
i

Jak trainees rotují v rámci oddělení vývoje elektriky a elektroniky vozu?

Trainee má po celou dobu rotace naplánované určité úkoly – třeba přípravu testovací strategie, analýzu technických problémů nebo tvorbu výstupů a prezentací pro vedení automobilky. Vedle těchto dlouhodobých aktivit se v třítýdenních blocích věnuje i dalším tématům, vždy pod vedením zkušeného specialisty. Díky tomu na vlastní oči vidí, jak se jednotky vyvíjejí a testují.

 

Ve virtuální realitě navrhnete zařízení na výrobní linku

Navrhnout ve virtuální realitě automatizovaná a robotická zařízení pro výrobu vozu? I s tímto úkolem se ve Škodovce setkáte jako trainee. Koncept vytvoříte přímo v programech, jako jsou CATIA a Process Simulate. V Catii navrhnete konkrétní zařízení a prostřednictvím nástroje Process Simulate ho pak přenesete do virtuálního prostoru. Pouhým 3D modelem ale projekt nekončí. Trainees jsou také v kontaktu s výrobcem a pomáhají s uvedením konkrétního zařízení do provozu na výrobní lince.

Jako účastník Trainee programu tedy netvoříte jen nápady do šuplíku. Zadání se vždy odvíjí od skutečných požadavků a výsledek se uplatní přímo v provozu. Jeden z úkolů, které dostanete, může být třeba rozvoj automatizované zástavby podvozku. Jedná se o složitou technologii, proto dostanete na starost dílčí úkol – třeba popsat, jaký typ vozu se šroubuje v jakém taktu, a celý tento proces následně převedete do vizuální formy. Strávíte i spoustu času v terénu, což je skvělá příležitost vidět na vlastní oči hranici mezi virtuálním světem a realitou výroby.

Martin Duda

Martin Duda

koordinátor plánování montáže

„Studium na vysoké škole je mnohdy nastavené teoreticky, proto chceme, aby si trainees ověřili funkčnost jednotlivých nápadů i v praxi. Navržená zařízení musí reálně vyrábět auto na lince. Ve virtuálním světě 3D modelů běží vše bez problémů, ve skutečnosti ale hodně problémů člověk na první dobrou nevidí.“
Jan Chládek

Jan Chládek

koordinátor plánování podvozku a agregátu

„Trainees plní úkol během dvou až tří měsíců, ve skutečnosti se ale návrhům věnujeme dva až tři roky. Snažíme se koukat dopředu a připravujeme se na výrobu vozů budoucnosti už teď.“

 

Virtuálně otestujete i auto

Jak poznat, že v autě vše běží, jak má? Vůz můžete otestovat ve virtuální realitě prostřednictvím simulátorů. Na specializovaných pracovištích se jako trainee naučíte vytvářet různé testovací scénáře. Konkrétní situaci takzvaně nasimulujete ve virtuální realitě, do které pak vložíte i vozidlo. Takto můžete prověřit například asistenční systémy.

K dispozici vám budou i takzvané HiLy, pracoviště pro automatizované testovaní. Dozvíte se rovněž, jak běží integrační testování na BreadBoardech, testování elektromagnetické kompatibility nebo plánování testovacích jízd a zkoušek.

i

Slovníček

  1. BreadBoard – statické testovací místo určené pro test komunikace řídicích jednotek, měření klidové spotřeby a manuálně prováděné integrační testy
  2. HiL – statické testovací místo určené pro automatizované testovaní funkcí vozidla v rámci integračních testů
Petr Kadleček

Petr Kadleček

oddělení test managementu a integrační testů

„Trainees se v našem oddělení seznámí nejen s testovacími pracovišti, simulátory či virtuální realitou. Část našeho oddělení také zaznamenává komunikaci datových sběrnic ve voze. V autě je připraven takzvaný Datalogger, kde se ukládají komunikační data. Trainees si rovněž můžou zkusit, jak se získané informace přenášejí do cloudu a jak se analyzují.“
Popisek: Průmyslový počítač určený pro komunikaci s vozem

Oddělení test managementu a integračních testů

 

Nahlédnete do datové logistiky

Nakonfigurovat vysněný vůz a rovnou ho objednat. Z pohledu zákazníka vypadá celý proces jednoduše. Opak je ale pravdou. Aby se mohla spustit montáž, musí ŠKODA AUTO nejdříve zajistit všechny potřebné díly od všech dodavatelů. Nejedná se však pouze o běžné mechanické součásti vozu. Řada dílů vykonávajících elektrické funkce totiž vyniká svou jedinečností – například multifunkční kamera, virtuální kokpit nebo zařízení pro propojení s chytrým telefonem. Tyto součásti vozu obsahují řídicí jednotky, které oddělení technického vývoje neustále zlepšuje a vytváří jejich nové verze. Proto je potřeba třeba hlídat termíny, od kdy se jaká verze hardwaru a softwaru používá.

Správa hardwaru a softwaru těchto řídicích jednotek spadá pod aktivity oddělení datové logistiky zvané DL24. Vyzkoušíte si tu například také systém Autlin, ve kterém se vždy ověří, zda jsou všechny díly dostupné a jestli lze vůz vůbec vyrobit. Pokud ano, na řadu přichází systém Production42, který každému dílu přiřadí správnou verzi řídicích jednotek. Montáží však výroba nekončí. Ještě následuje kontrola, zda všechny nainstalované jednotky odpovídají původnímu zadání.

i

 

Datová logistika DL24 zahrnuje procesy, pomocí kterých se plánuje výroba jednotlivých modelů a spravují data řídicích jednotek – hraje tedy zásadní roli při formování elektroniky vozu.

Matúš Varjan

Matúš Varjan

koordinátor zavedení produktu do výroby

„Účastníci Trainee programu se u nás zapojí do vývoje inovací, ale podílí se třeba i na přípravě podkladů pro ŠKODA Akademii, vzdělávací instituci pro zaměstnance. Spolupráce s našimi trainees je oboustranně přínosná. Jsou to šikovní mladí lidé, kteří se chtějí učit novým věcem. Okamžitě dokážou pochopit problém, analyzovat ho a hledat řešení. A to je velmi inspirující.“

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.