↓  Zobrazit pozice
27. November 2020

5 tipů, jak přistupovat k práci s daty

Data můžou odhalit řadu fascinujících souvislostí. Prozradí toho spoustu nejen o výrobě aut a dalších oblastech podnikání, ale také o lidech a jejich potřebách. Jak úspěšně budovat datovou kulturu ve firmě? Přinášíme pár tipů, které se nám osvědčily a díky kterým jsou naše projekty efektivnější.

1) Využívejte velké objemy dat napříč společností

Datová analýza může ukázat cestu, jak zvýšit kvalitu i tam, kde už věci hlavou změřit nejde. Dokážeme díky ní předcházet poruchám ve výrobě nebo urychlit výrobu v řádech minut. Data se však vyplatí využívat i v oblasti business intelligence. Díky nim lze přesněji plánovat a rychleji se rozhodovat. Své využití najdou jak data z účetnictví, tak i údaje od dodavatelů, informace z poskytování služeb a další zdroje, které se možná na první pohled nezdají tak cenné – to vše za přísného dodržování ochrany osobních údajů.

2) Nevnímejte data pouze jako záležitost IT oddělení

„Datová analýza u nás přesahuje do dalších odvětví. Prostřednictvím dat totiž můžete lépe poznat i finančnictví nebo prodej,“ vysvětluje Jaroslav Rys, který ve ŠKODA AUTO pracuje jako IT business analytik a na starost má automatizaci. Důležitá zásada? Umět data správně interpretovat. „Nestačí problém pouze analyzovat nebo ověřit hypotézu. Závěr, který z dat získáte, musíte taky zasadit do kontextu. Ve ŠKODA AUTO výsledky analýz vždy interpretuje odborník z oboru, kterého se data týkají,“ upřesňuje Rys.

Jaroslav Rys

IT business analytik automatizace

„V datové analýze kolikrát narazíte na slepou uličku. To však není chyba, ale její základní vlastnost.“

3) Uvědomte si, co od datové analýzy můžete očekávat

Některé firmy zaujímají vůči datové analýze skeptický postoj, nebo od ní naopak očekávají zázraky. „V datové analýze kolikrát narazíte na slepou uličku. To však není chyba, ale její základní vlastnost,“ přibližuje Jaroslav Rys skutečnou povahu práce s daty. „Stává se, že na začátku máte celý set hypotéz, a po analýze zjistíte, že se žádná nepotvrdí. To je naprosto relevantní výsledek, přestože může být trochu frustrující. Datová analýza nepřináší výsledky okamžitě. Když pracujete s daty, musíte vždy umět korigovat očekávání druhých lidí,“ dodává.

4) Vysvětlete svým zaměstnancům, že se dat nemusejí bát

Aby mohla ve firmě vzniknout datová kultura, je třeba zpřístupnit data všem zaměstnancům. Ti by je měli chápat nikoliv jako hrozbu, ale jako pomocníka. Jen tak se může firma stát data-driven společností. „Lidé se často bojí nových věcí – technologický vývoj je totiž neskutečně rychlý. Správné práci s daty však kolikrát brání různé iracionální představy pracovníků o Velkém bratrovi a jiné fantazie plynoucí z neznalosti. Základem datové kultury je umět lidem na konkrétních příkladech vysvětlit, co data vůbec jsou a jak s nimi můžou pracovat,“ vysvětluje Jaroslav Rys, který na toto téma hovořil také na letošní říjnové konferenci KPMG Data Festival.

5) Uspořádejte interní školení nejen pro IT odborníky

Investujte do vzdělávání zaměstnanců v oblasti datové analytiky, a to bez ohledu na to, v jakém oboru pracují. Jaroslav Rys vede například kurz o základech business intelligence. V něm vysvětluje, co je práce s daty a datové modelování, k čemu datová analytika slouží a proč má smysl vizualizovat data. Na kurz pak navazuje samostatné školení, které ukazuje práci s vizualizačním nástrojem Power BI. Pokud mají zaměstnanci o data zájem, vyplatí se jejich znalosti dále rozvíjet. Ať už pracují v oddělení marketingu, lidských zdrojů, nebo jiných částech firmy.

i

Studovat datovou analytiku na vysoké škole? Proč ne!

ŠKODA AUTO je hlavním partnerem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Studentům datové analýzy nabízí různé pracovní nabídky a stáže, které jim pomůžou s přípravou na budoucí povolání. Odborníci ze ŠKODA AUTO také vedou závěrečné práce, které jsou pro firmu hodnotným zdrojem dalších analýz a poznatků. „Datová analytika je poměrně mladý obor, znalosti z informatiky ale nestačí. IT oddělení musí umět spolupracovat s marketingem, obchodem, a třeba i s oddělením rozvoje lidských zdrojů. U nás si studenti můžou vyzkoušet datovou analytiku v konkrétním odvětví,“ popisuje IT business analytik Jaroslav Rys.

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.