↓  Zobrazit pozice
19. February 2020

Specialistka chlazení Michaela Jirková: Tvořím rodokmen automobilů

Michaela Jirková je expertkou na chlazení motorů. Původně sice vystudovala vysokou školu s technicko-přírodovědným zaměřením, nakonec ji kariérně zlákaly automobily.  A jak sama říká: dříve zkoumala rodokmen rostlin a zabývala se genetikou, nyní pracuje na rodokmenu automobilů. A hodně ji to baví.

Míšo, mohla byste stručně představit, na čem pracujete v technickém vývoji?

Pracuji v oddělení chlazení agregátu. Mám na starost všechny projekty v rámci ATCT (Ambient Temperature Correction Test – zkouška korekce teploty okolí), což je součást normy v rámci WLTP (celosvětově harmonizovaný postup měření emisí u vozidel). Konkrétně měříme chladnutí vozu při normou stanovených teplotách.

Nejprve probíhá samotná příprava vozů. Je nutné je zkontrolovat a přiřadit odpovídající výbavu dle stanovených kritérií. Každý automobil má specifickou komfortní či bezpečnostní výbavu a pro každou z verzí je potřeba udělat zvláštní měření. Tato kritéria musí být 100% splněna, jinak by mohlo dojít k ovlivnění naměřeného výsledku. Následně je zašleme na zkušebny, kde probíhají tzv. WLTC testy (samotný cyklus, který musí řidič najet a pak nechat vůz chladnout).

Testované vozy necháme ve zkušebnách vychladnout po stanovenou dobu a následně vyhodnotíme. Samotné výsledky jsou velice přesné. Teplotu v rámci stanovování chladnutí vozu jsme s naší technikou schopni změřit s přesností na jedno desetinné místo. Pomocí různých formálních kritérií a výsledků slučujeme vozy do tzv. ATCT rodin a tím také kapacitně pomáháme oddělení homologací.

Jak vypadá váš typický pracovní den?

V mém případě převažuje práce v kanceláři. Je třeba zařídit spoustu administrativní činnosti, která neodmyslitelně patří k dnešní době. Během dne řeším již zmíněnou přípravu vozu a s tím spojenou kontrolu dílů. Navštěvuji také různé zkušebny v zahraničí. Kromě České republiky jsme testovali vozy v Německu, v Rakousku a ve Španělsku. Naše oddělení chlazení uskutečňuje zkoušky i v Nardu (vysokorychlostní okruh v Itálii) nebo v USA. Na své pracovní pozici jsem téměř dva roky. Ostatně, ono samotné téma ATCT je poměrně nové.

Jak jste se vlastně dostala k práci v technickém vývoji ve ŠKODA AUTO?

Vystudovala jsem Českou zemědělskou univerzitu s technicko-přírodovědným zaměřením, takže můj obor s automobily přímo nesouvisel. V diplomové práci jsem se zabývala genetikou a tvořila rodokmeny rostlin. Nyní se zabývám taktéž rodokmenem, nicméně automobilů.

Před téměř dvěma lety, jen krátce po získání vysokoškolského diplomu, jsem obdržela pracovní nabídku od společnosti ŠKODA AUTO a tu jsem přijala. Baví mě téma, na kterém v současné době pracuji. Ráda se učím a rozšiřuji si obzory.

Baví vás automobily a řízení?

To, že pracuji v technickém vývoji, je spíše souhra okolností, ale jsem ráda za poskytnutou příležitost. Řidičský průkaz mám již téměř 10 let, ale až s nástupem do ŠKODA AUTO jsem nahlédla do automobilového průmyslu tak, jak jsem jej předtím neviděla. Každé začátky bývají náročné, přesto bych brala za úspěch, že se mi poměrně dobře povedlo rozeběhnout nové téma ATCT, o kterém dlouhý čas spousta oddělení ani netušila.

Co děláte ve svém volném čase?

Starám se o svého malého syna a snažím se relaxovat, co se dá.

 

Zaujal vás Míši příběh? Chcete s námi tvořit auta budoucnosti? 

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.