↓  Zobrazit pozice
25. Září 2019

ŠKODA AUTO ročně udělá 2 600 emisních testů

Emise výfukových plynů se ve ŠKODA AUTO měří už více než šedesát let. Jde o důležitou součást vývoje motorů a to nejen kvůli homologaci. I díky tomu může automobilka neustále vyvíjet nové pohony přímo v České republice. Pojďte se podívat zblízka na to, jak se emise sledují.

Jako zázemí slouží nedávno postavené Emisní centrum v sousedství areálu Technického vývoje v Mladé Boleslavi. Technikům jsou k dispozici tři zkušební boxy jak pro agregáty se spalovacím motorem, tak i pro elektromobily a hybridy. Všechny boxy jsou vybaveny válcovým dynamometrem, který simuluje setrvačné hmoty vozu, valivý odpor pneumatik a aerodynamický odpor vzduchu.

Měření emisí probíhá při teplotách +23, +14 a -7 stupňů Celsia. Laboratoř umožňuje provádět i speciální měření v širokém spektru klimatických podmínek (teplotní rozsah od -40 do +65 stupňů Celsia, rozsah relativní vlhkosti od 10 do 95 procent). Válcový dynamometr umožňuje simulaci jízdy až do rychlosti 250 km/h. Odporové síly působící na vozidlo při provozu na silnici jsou pro účely zkoušek nahrazeny působením brzdných elektromotorů (samostatných pro obě osy vozu, každý o výkonu 220 kW).

Analýza výfukových plynů je kombinací přesného měření a složitých matematických výpočtů pro různé jízdní režimy. Součástí Emisního centra je také 30 stanovišť pro temperaci a přípravu vozů před laboratorním měřením, které se nazývají kondiční prostor. Během měření emisí se odebírají výfukové plyny do analytického systému, kde se měří celkový objem a koncentrace jednotlivých škodlivých látek. Měřeno je množství oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (C02), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx), metanu (CH4), počet pevných částic (PN) a hmotnost pevných částic (PM).

Všechny nově prodané automobily v Evropské unii musí od září roku 2018 měřit emise podle předpisů WLTP a RDE. Co se pod těmito zkratkami skrývá? Zjednodušeně řečeno WLTP (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure) je metodika pro měření emisí v laboratorních podmínkách a RDE (Real Driving Emissions) při jízdě v běžném provozu.

Měření RDE probíhá přímo v běžném provozu při jízdě na silnici pomocí mobilního analytického systému PEMS (Portable Emissions Measurement System). ŠKODA AUTO disponuje celkem jedenácti zařízeními PEMS (7 kusů má oblast Technického vývoje, 4 kusy útvar Kvality). V Emisním centru probíhá montáž PEMS na testovaná vozidla a také se zde provádí validace PEMS, což je procedura ověřující správnou funkčnost systému na základě porovnání výsledků s laboratorním analytickým systémem.

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.