↓  Zobrazit pozice
18. Září 2019

Komfort vs. dynamika aneb ladění podvozku je věda

Víte, jak nastavení podvozku ovlivní chování automobilu? Právě na to jsme se ptali Filipa Černého, který má ve ŠKODA AUTO na starosti jejich ladění. Jak se konfigurace aut upravuje přímo během jízdy a proč je testování podvozků adrenalinovým zážitkem?

Konstrukce podvozku a jeho nastavení hraje u automobilu stěžejní roli – ovlivňuje totiž jeho dynamiku a jízdní komfort. I ty nejmenší změny v konfiguraci dokážou ovlivnit, jak se v autě budete cítit. Na expertech z oddělení vývoje podvozků leží velká odpovědnost. Háček je ale v tom, že jízdní vlastnosti vozidla vnímá každý trochu jinak.

Jak docílit nastavení, které nabídne komfort na dlouhých dálničních cestách, ale zároveň nadchne nadšené řidiče při jízdě na opuštěné zatáčkovité silnici? Takové otázky si pokládá Filip Černý, specialista na jízdní dynamiku, který má na starost ladění podvozků.

Univerzální podvozek neexistuje

Na začátku ladění dostane vývojář od konstruktérů tzv. hrubou verzi podvozku. Tu následně konfiguruje tak dlouho, dokud s výsledkem není zcela spokojený. Jedná se o velmi komplexní činnost, a i přesto, že je ŠKODA AUTO součástí koncernu Volkswagen a společně sdílí použité technologie, musí se vše nastavovat individuálně a prakticky od nuly. Každý model má totiž svá specifika a odlišnosti; ať už je to rozvor nebo rozchod kol či design karoserie.

Finální naladění podvozku, ať už se jedná o tuhost stabilizátorů na přední a zadní nápravě, tuhost nebo délku tlumičových dorazů, vnitřní naladění tlumičových jednotek a dalších charakteristických dílů, které mají zásadní vliv na elastokinematiku podvozku, už ale závisí na lokálních vývojářích, jejich citu a v neposlední řadě také na tržní orientaci té které značky.

Konfigurace se může upravovat i přímo za jízdy

Něco takového samozřejmě nelze provést z kanceláře. Ladič podvozků testuje všechny provedené úpravy v praxi. Často využíváme například zkušební polygon VW v Německu. Rozmanitost zdejších tratí a povrchů umožňuje vyzkoušet chování vozu prakticky ve všech představitelných podmínkách. Toto pracoviště je navíc skryté před očima veřejnosti, testovat se zde tak mohou i exkluzivní prototypy, které máme k dispozici většinou rok a půl před oficiálním zahájením prodeje. Pro odladění všech variant podvozků pro daný model potřebujeme minimálně jeden rok intenzivních zkoušek a testování.

K optimálnímu naladění podvozku je vždy potřeba několik variant prototypů – nejčastěji ta nejlehčí, nejtěžší a následně i středně těžká varianta – samozřejmě se musí zohlednit i typ pohonu a tvar karoserie (např. liftback/kombi). Díky tomu mají vývojáři pokrytý celý rozsah zatížení náprav nebo vliv aerodynamiky a mohou tak ladit podvozky pro každou myslitelnou konfiguraci zvlášť.

Sám Filip k tomu podotknul: „Někdo si při pohledu na Octavii nebo Fabii nejspíš představí, že je ve voze „jen“ jeden typ předního a jeden typ zadního tlumiče. Vždy je ale třeba naladit několik variant jednoho podvozku tak, aby byl jízdní projev různě nakonfigurovaných vozů ve všech variantách více či méně stejný.“

Svoje specifikum má adaptivní tlumičový systém DCC, kde nestačí pouze odladit hydrauliku tlumiče jako takovou, ale je nutné naprogramovat přidruženou řídící jednotku tak, aby tlumiče fungovaly specificky pro každý jízdní režim zvlášť. Součástí DCC tlumičů je totiž elektromagnetický ventil, který se na základě vývojářem nastavených parametrů otevírá a zavírá, čímž snižuje nebo zvyšuje průtok oleje v tlumiči v závislosti na aktuální jízdní situaci a zvoleném režimu jízdy.

Parametrizaci pro jednotlivé režimy si vývojář pomocí speciálního softwaru již upravuje sám v počítači – přímo za jízdy. V reálném čase upravuje konfiguraci pro danou nápravu, aktuální rychlost vozu, klopení karoserie, energii jednotlivých kol a podobně. Výsledný dataset je následně nahrán do sériové jednotky produkčního vozu.

Testování jako adrenalinový sport

Vzhledem k tomu, že se celý proces ladění odehrává přímo v praxi – za jízdy na zkušební dráze – je to často záležitost, která ladičům pořádně zvyšuje tep. Při testování na polygonech dostávají prototypy pořádně zabrat. Filip nicméně přiznává, že právě adrenalin z rychlé jízdy a mezních situací, ve kterých je nutné vůz testovat, je jednou z věcí, které ho na této práci baví.

Jak vypadá běžný den vývojáře podvozku, když zrovna nejezdí na polygonech nebo netestuje vozy v běžném provozu? Přečtěte si Filipovy odpovědi.

Co všechno při jízdě sleduješ? Jak se správně nakonfigurované vozidlo chová?

Ze všeho nejdůležitější je pro mě stabilita vozu a jeho předvídatelné chování v krizových situacích. S tím úzce souvisí lineární stáčivost vozu v zatáčkách, celková sladěnost přední a zadní nápravy nebo uvolněnost pohybu karoserie. I pro nezkušeného řidiče musí být vůz čitelný a musí také odpouštět chyby, které by jinak mohly způsobit krizové situace.

Jak tvoje práce vypadá, pokud zrovna neděláš jízdní testy?

Mám na starosti i zapracování všech změn, které provedu během testování do interních systémů tak, aby se i sériové vozy určené pro zákazníky stavěly podle posledního výsledku finálních zkoušek. S tím souvisí jednání s dodavatelem, centrálou VW, logistikou, výrobou, nákupem a kvalitou, jelikož bez těchto oddělení a jejich pomoci by realizace samozřejmě nebyla možná. Jednotlivá oddělení se musí ke každé změně vyjádřit. Během schvalování dochází mimo jiné i k vyčíslení celkových nákladů.

Jedná se o složitý proces, každá změna je velmi nákladná, proto musíme při ladění přemýšlet i nad ekonomickou stránkou věci a snažit se hledat co nejlepší řešení bez zbytečného nárůstu komplexity apod. 

Jaká je budoucnost podvozků, přichází v úvahu nějaká revoluce?

U podvozků se jedná spíše o evoluci než revoluci. Fyzikální zákony jsou bohužel neměnné. Razantnější změnu zaznamenávám s příchodem elektromobilů. Tato vozidla mají celkově vyšší hmotnost než automobily s konvenčním pohonem, avšak díky bateriím v podlaze mají tuto hmotnost lépe rozloženou s níže položeným těžištěm, což je pro jízdní dynamiku pozitivní. Také změna koncepce pohonu z přední poháněné nápravy na zadní má velký vliv na náš přístup k ladění podvozku. První zkušenosti s prototypy našeho nově chystaného elektromobilu už mám a můžu říct, že i řidiči vyhledávající zábavu za volantem se určitě mají na co těšit.

Ladění podvozků je velice komplexní činnost. V dalším díle se dozvíte, jak probíhá testování na silnicích a polygonech celého světa. Také budete vědět, jakou častou chybu, která snižuje komfort a bezpečnost jízdy, řidiči dělají.

Chcete vidět výsledky své práce přímo v provozu?

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.