↓  Zobrazit pozice
24. Června 2019

Systémy business intelligence pomáhají manažerům zlepšovat řízení a rozhodování

Systémy Business Intelligence dokáží predikovat obrovské množství událostí, nezbytných k efektivnímu chodu firmy. BI pomáhá manažerům z oblastí vývoje, výroby a prodeje vozů, logistiky nebo lidských zdrojů. 

Výstupy z BI patří k významným nástrojům řízení pro management na všech úrovních. Informace a data z externích zdrojů i oddělení a provozů společnosti ŠKODA AUTO a dalších značek koncernu, zpracované a vyhodnocené ve srovnatelných parametrech, umožňují manažerům správně rozhodovat na základě korektních a aktuálních informací.

V mladoboleslavské automobilce jsou systémy BI využívány od roku 2014, po integraci kompletního řešení SAP HANA pro analytické účely a pěti základních systémů v tzv. BusinessObjects. O tom, jak systémy BI v naší společnosti fungují a jak účinnými pomocníky manažerů v procesech rozhodování jsou, jsme hovořili s Andreou Dlabalovou, IT Business analytičkou.

SAP HANA je aplikační a databázová platforma firmy SAP určená pro rychlé zpracování velkých objemů dat v reálném čase. SAP HANA má kompletní databázi uloženou v operační paměti serveru, což načítání dat dále zrychluje. Rozdíl proti SQL databázím je také ukládání dat sloupcově. SAP HANA podporuje HTML5.


Na jaké firemní procesy jsou systémy BI zaměřeny a komu výstupy z nich slouží?
BI, jak již bylo řečeno, slouží zejména pro podporu rozhodování a řízení. Analýza a predikce patří k základním výstupům reportů a dashboardů, určených pro potřeby vrcholového managementu. Analýza dat dokáže například předvídat budoucí chování zákazníků (jejich požadavky a preference), nebo to, jak se může a bude vyvíjet produkce firmy a následný odbyt vozů. Tyto informace k rozhodování nezbytně potřebují manažeři jak z oblastí výroby či prodeje vozů, tak také třeba vývoje, lidských zdrojů, nebo logistiky. 

 

Jaká je struktura BI a které komponenty jsou nejpoužívanější?
Pět základních systémů – Web Intelligence, Lumira, Dashboard, Crystal a Analysis for Office, které jsou v rámci BI využívány, je součástí SAP řešení, tzv. BusinessObjects. Každý z nich je ovšem vhodný pro jinou formu prezentace dat. Záleží na tom, v jaké formě a struktuře informace ve výsledném reportu (dashbordu) zadavatel požaduje.

Systém Crystal je ideální pro reporty v působivém designu. Dashboardy jsou vhodné pro zobrazování dat na mobilních zařízeních (tabletech i mobilech), se systémy Android a iOs.  V tomto systému vzniká nejvíc prezentací pro představenstvo a management. Proto jsou nejvíce využívány v mobilních aplikacích, kde je možné zobrazovat například sloupcové grafy a výstupy tzv. filtrace do detailů. Na jejich tvorbě nejvíce kooperuje oddělení mobilních aplikací – Business analytika. Velmi často je také pro informovanost našich koncových zákazníků využíván systém Web Inteligence. Je to nejlépe podporovatelný systém, zobrazující data do vizualizační vrstvy.

Ale k reportům dnes máme možnost v rámci BI využívat nejenom výše zmíněné systémy. Například oblast HR – Řízení lidských zdrojů, nejvíc využívá systém Power BI, se kterým pracuje na 300 uživatelů. Ten patří k nejpoužívanějším nástrojům pro reportingy a analýzy i díky tomu, že je k dispozici také v tzv. „desktopové“ verzi, kterou mají uživatelé na svém PC. Jednoduchou instalací si k tomuto analytickému nástroji dokáží napojit Excel a intuitivně vytvořit co potřebují, například hezký graf.

 

Kdo všechno v automobilce, případně v koncernu VW výsledky vaší práce využívá?

Pokud jde o využívání reportingu a předvídání budoucího chování zákazníků vůbec, je to jak vrcholový management firmy, tak samozřejmě i manažeři ve výrobě, logistice, marketingu, prodeji nebo oblasti HR. Český importér od nás dostává již předpřipravené reporty s daty strukturovanými podle jeho požadavků, které využívá pro důležitá rozhodnutí, řízení a plánování.

 

Jaké jsou nejnovější trendy ve využití BI v naší automobilce?
Mezi ně můžeme určitě zařadit třeba Data Lake platformu pro analýzy. V ní shromažďujeme data, která mohou odborné útvary následně využívat pro zpracování výhledů do budoucna (predikci). Například vzorce chování zákazníků a jejich požadavky v souvislosti s novými trendy, především nástupem elektromobility, sdílené mobility, dopady na ekologii a podobně. 

 

Jak váš BICC tým náročnou problematiku BI zvládá? A najdou u Vás uplatnění i noví zájemci o tuto, pro automobilku dnes tak důležitou profesi?
BI stojí na čtyřech základních „pilířích“, které tvoří technická část (používané IT technologie), datová vrstva, uživatelská část a část obchodní. Dnes máme v každém tomto pilíři jednu styčnou osobu za uvedenou oblast pro celou automobilku, i rollout do dalších zemí. S ohledem na současný rychle rostoucí trend ve využívání výstupů BI, ale i nástupu umělé inteligence (AI – Artificial Intelligence), zde prostor pro uplatnění nových uchazečů určitě je.

 

Jaký je zájem zahraničních importérů vozů ŠKODA o výstupy z BI, které připravujete?
Naši importéři zájem určitě mají. I když je tu poněkud ztížená situace v okamžiku, kdy nabízíme předpřipravený globální reporting s daty, která nemusí vyhovovat požadavkům všech. Snažíme se proto v systémech BI prohlížení reportů monitorovat a koordinovat jak často lidé na určitý report přistupují a jak si ho zobrazují. Importéry případně i aktivně kontaktujeme a nabízíme jim úpravu reportu tak, aby jim vyhovoval; sami si mohou definovat, co v reportu chtějí vidět a v jaké struktuře.

 

Co vás na vaší práci nejvíce naplňuje?

Je to zcela určitě velká různorodost a zajímavé profesní výzvy. Ve ŠKODA IT je díky velikosti naší firmy každý den jiný.

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.