↓  Zobrazit pozice
31. Května 2019

Trainees at Work: Inovujeme HR marketing

Trainee program přináší jedinečnou kombinaci aktivit – účastníci si vyzkouší různé pracovní pozice, mimopracovní činnosti i pobyty v zahraničí. Je to ale také o práci na programu samotném.

Právě proto je novým Trainees nabízeno místo v pracovním týmu. To má za cíl další zdokonalování programu. V této oblasti jsou aktivní týmy pro HR marketing, networking, onboarding a CSR. Každý tým je organizován samostatně a jednotlivé vedoucí si volí samotní Trainees. V dnešním článku se blíže podíváme na tým pro HR marketing. Průvodcem vám budu já, Antonio Mineo, jeho současný vedoucí.

Myšlenka týmu se zrodila u samotných Trainees; máme skvělé zážitky a zkušenosti, a chtěli jsme se o ně podělit. Začali jsme se psaním článků; externě pro blog ŠKODA Kariéra a interně pro náš zaměstnanecký časopis. Naším cílem bylo mimo jiné seznámit vás, budoucí Trainees, s našim programem, každodenním životem a zkušenostmi.

Časem se blog stal základním zdrojem informací pro každého nového kandidáta. Více a více se také stával kanálem pro starší Trainees a zaměstnance, kteří s námi jeho prostřednictvím mohli držet krok. Tady se zrodila myšlenka začít znovu přemýšlet o naší práci v týmu a o podobě našich komunikačních platforem.

Díky tomu jsme měli možnost zorganizovat s týmem náš první workshop o obsahové strategii. Díky spolupráci několika oddělení jsme tak vytvořili koncept workshopu založený na technikách Design Thinking.

Workshop jsme navrhli ve třech hlavních fázích: Vize, Vyhodnocení a Prototypování. Vědomosti nabyté na workshopu byly potom podrobeny testovací fázi.

Vize (Vision)

Začali jsme analýzou naší práce a položili si tu nejzákladnější otázku: Kdo jsme a jaké jsou naše hodnoty?

Takto jsme vybrali šest hodnot:

  • Otevřenost
  • Přátelství
  • Inovativnost
  • Vizionářství
  • Ambicióznost
  • Progresivita

Všechny tyto hodnoty nás provázely po celý den a v našich očích shrnují celý Trainees program. Definování hodnot programu se ukázalo jako klíčové; přiblížili jsme myšlenku programu a zásady, na kterých stojí (a bude stát). Vyjasnili jsme si také kontaktní místa značky ŠKODA a vlastnosti, které z Trainees dělají jedinečnou součást této rodiny.

Po stanovení hodnot jsme pokračovali cvičením „Content Mad Libs”, při kterém byly dvoučlenné týmy vyzývány k tomu, aby přicházely s různými potřebami a řešeními z pohledu různých uživatelů, jež jsme předtím zevrubně identifikovali. Vyzkoušení si pomyslných uživatelských chyb nám umožnilo se do nich lépe vcítit a pochopit, jakým způsobem bychom měli náš obsah zacílit.

Vyhodnocení (Review)

Kreativita nemá smysl, pokud nejsou dané nápady proveditelné. Proto jsme v revizní části přezkoumali cesty našich uživatelů.

S pomocí našich kolegů z HR marketingu jsme online analyzovali naše kvantifikované výsledky. Identifikovali jsme některé opakující se vzorce (např. preferované kanály nebo upřednostňování určitého formátu obsahu), které jsme následně podrobili zpětné vazbě a diskuzi.

To nám umožnilo stanovit první "trychtýř". Byli jsme schopni přezkoumat výsledky části Vize a připravit se na brainwriting ve fázi následující.

Prototypování (Prototyping)

Fáze prototypování znamenala pochopit data získaná během předchozí fáze a pustit se do navrhování jasně definovaných a přesvědčivých nápadů. Brainwriting, po kterém následovalo skupinové cvičení, nás přivedl na myšlenku různých konceptů rubrik. Potom následovalo finální zhodnocení výsledků Mad Libs, abychom mohli naše předpoklady ještě jednou ověřit.

Po workshopu nás hluboká analýza konceptů přivedla k úplně novému pohledu na náš obsah. Veškeré příspěvky jsme rozdělili na několik typů; každý je přitom určen jinému uživateli v závislosti na jeho pokroku na cestě Traineeho.

Budeme rádi, když nás budete dále sledovat. Uvidíte naši strategii v praxi a možná nám pomůžete dosáhnout našich cílů. Jste připraveni stát se součástí týmu ŠKODA Trainee?

Antonio Mineo

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.