↓  Zobrazit pozice
8. Února 2019

Data o nás vznikají tak samozřejmě, jak dýcháme

Jaroslav Rys, datový analytik, milovník veteránů a nadšenec do Big Dat. Již více než rok pracuje jako end-to-end garant analytických projektů ve ŠKODA IT, monitoruje potřeby konkrétních oddělení společnosti, konzultuje s nimi jejich potřeby a porovnává je s technologickými možnostmi.

 

Jaroslave, v jakých oblastech se můžeme s Big Daty ve Škodovce setkat?

Datová analytika je poměrně nákladná na technické, personální i finanční zajištění. Přesto u nás ve Škodovce připravujeme datových projektů mnoho. Od výroby přes byznys procesy až po strategii lidských zdrojů. Dá se říci, že v mnoha případech zatím vytváříme podhoubí pro jejich start. Zjišťujeme, jaké máme možnosti, pracujeme na pilotních projektech a děláme osvětu. V dalších projektech již data prozrazují cenné informace pro zkvalitnění výroby či administrativních procesů.

Alfou a omegou datové analytiky je podle mého názoru především řízení očekávání zákazníků, to jak na úrovni všech zaměstnanců Škodovky, tak vnějších příjemců výstupů analytiky. Jako interní konzultant k nim přistupuji jako ke svým zákazníkům, snažím se v co nejširší míře pochopit jejich problém a nalézt nejvhodnější řešení.

 

Jaký projekt je vám nejbližší?

Projekt, na kterém se v současné době podílím, se týká detailnějšího odhalení důvodů, které by mohly vést zaměstnance k odchodu, což je vzhledem k současné situaci na trhu práce velmi důležité.

Analýza dat v HR může přinést velmi zajímavé a užitečné výsledky. U nás je dále používáme například pro cílenější nábor nových zaměstnanců nebo zefektivňování pracovních procesů.

ŠKODA AUTO kromě klasického recruitingu má velmi dobré vztahy s vysokými školami. Této aktivity se účastním i já, a to nejen proto, že se jedná o velmi efektivní metodu náboru čerstvých a kvalitních pracovních sil. Mě setkání s mladými nadějnými studenty vlévá do žil dávky optimismu, že budoucnost není ani v nejmenším v ohrožení, že v této zemi existuje velké množství otevřených hlav, které vnímají a reagují na ohromnou rychlost vývoje IT technologií a metod.

 

Při ohlédnutí za rokem 2018, jaký byl váš největší pracovní úspěch v uplynulém roce?

Povedlo se nám důsledně otevřít téma self-service business inteligence. Díky vynikající spolupráci s kolegyní Terezou Vyskočilovou z HR oddělení se daří budovat komunitu uživatelů napříč celou společností. Tito kolegové s velkým zájmem pracují na tvorbě vlastních dashboardů, provádí zkoumání a popis dat, která mají k dispozici a dnes dokáží formulovat hypotézy, které slouží jako zadání pro další zkoumání metodami pokročilé analytiky.

Zásluhu o vybudování komunity má zejména nástroj Power BI, který vyvolal velmi pozitivní odezvu mezi uživateli a především jejich zájem o téma self service BI. Tato snaha je základem pro robustní použití datové analytiky, protože výrazně zvyšuje povědomí uživatelů o specifikách práce s daty.

Zároveň s rostoucím zájmem o self service roste ve Škodovce poptávka po vzdělávání interních ne-IT zaměstnanců. Jejich zájem jde především za vizualizačními nástroji, správnou interpretací informací a v neposlední řadě také o datové modelování. Těmto potřebám velmi rádi vycházíme vstříc a já sám se internímu vzdělávání intenzivně věnuji.

 

V čem shledáváte úskalí Big Dat?

Datová analytika jich má mnoho, ale podle mého názoru nejsou závažná ani nepřekonatelná. Technická úskalí tkví především v různorodosti dat a kvalitě jejich zpracování. Dalším úskalím Big Dat je samozřejmě jejich bezpečnost a ochrana. Myslím si ale, že při dodržování základních pravidel ochrany osobních údajů a vybudování kvalitní interní ochrany dat je toto riziko malé.

Data jsou už dnes neoddělitelnou součástí našeho života. Data generujeme stejně samozřejmě, jako dýcháme. Třeba už jenom tím, že s sebou nosíme mobilní telefon. Objem dat roste exponenciálně a to představuje jak hrozbu, tak i příležitost.

Tato doba na nás na všechny klade nové nároky, zejména co se týká vzdělání. Vidíme, jakým způsobem nás mohou ovlivnit tzv. fake news, sledujeme, jak se lidská komunikace přestěhovala z úst a uší do prstů a očí. Naše sociální schopnosti se začasté omezují na počet přátel na sociálních sítích a náš úspěch se odvozuje od počtu „lajků“.

S tím vším můžeme buď nesouhlasit, nebo to prostě vzít jako fakt a naučit se s tím žit. V každém případě ,je třeba se mít na pozoru, umět správně vyhodnocovat fakta a používat kritické myšlení.

 

V čem přinášejí Big Data naopak největší užitek?

Hlavním argumentem je asi skutečnost, že datová analytika dokáže optimalizovat procesy ve výrobě, obchodě či v oblasti lidských zdrojů v takových nuancích, v jakých je lidský mozek neumí vypočítat ani zpracovat. Nejvýrazněji se to projeví ve výrobě.

Využitím analýzy dat dojde k jejímu zrychlení a zjednodušení, které může přinést až překvapivé finanční úspory. Ale optimalizace procesů a finanční úspory se v důsledku objeví ve všech oblastech.

Datovou analytiku považuji pořád za nový obor, především proto, že ještě stále netušíme, jaké možnosti nám může přinést. A to je to, co mě na něm baví. Stavět na zelené louce projekty, které nám do budoucna přinesou dnes netušené výsledky.

 

Zajímá Vás svět dat? Rádi hledáte souvislosti a využíváte různé relevantní zdroje a nástroje pro získání klíčových informací?

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.