↓  Zobrazit pozice
25. Října 2018

Každé auto je unikát – a to i díky IT systémům v logistice

Bez propracovaného IT systému by dnes automobilka nevyrobila jediné auto. O tom, jak důležité je IT v logistice výroby aut, si s námi povídal IT specialista na logistiku ve výrobě Jiří Jirsák.

  • IT a logistika výroby aut – jak to spolu souvisí?

Souvisí to skoro v každém bodě. Od samotného zaplánování výroby, až po logistiku dodávek od našich dodavatelů. Každý proces je u nás digitalizován, a realizuje se podle předem definovaných postupů. Každý z nich je naplánován tak, aby proběhl co nejefektivněji a zákazník dostal svůj vůz co nejdříve.

Jedním z nejdůležitějších plánů, řízených IT Systémy, je sekvencování vozů. Každý z našich zákazníků má jiná přání, co vůz, to unikát. Plán výroby tak sestavujeme, aby byl co nejefektivnější, nejlogičtější, a cenově nejméně nákladný.

Jedním z typických příkladů digitalizovaného sekvencování ve výrobě aut je lakování. Auta se nelakují jedno na bílo a hned po něm druhé na černo, ale postupně podle odstínů od nejsvětlejšího po nejtmavší.

  • Čím se zabývá IT specialista na oddělení logistiky?

Představte si proces výroby jako dlouhý řetěz na sebe navazujících úkonů, které mají svůj systém a posloupnost. IT specialista bere jednotlivé díly tohoto řetězu a analyzuje je. Přemýšlí o nich v kontextu dalších činností a vymýšlí, jak je zrychlit, zjednodušit a zefektivnit. Cílem je vymyslet taková řešení, která budou komplexní, standardizovaná a přetrvají do budoucna.

  • Jak konkrétně využíváte moderní technologie v logistice výroby?

Standardní procesy, které už máme, modernizujeme v aktuálních trendech Industry 4.0. Příkladem moderních technologií ve výrobě je například rozšířená realita v údržbě strojů. V případě poruchy může člověk pomocí počítačové simulace rozšířené reality vstoupit do vnitřního prostoru stroje přímo k jeho poškozené části. Poruchu nehledá, ale jde ji rovnou opravit. Ušetří si tím tak čas a zdánlivě složitou závadu vyřeší i méně zkušený pracovník.

Dalším využitím digitální technologie je rozpoznávání obrazu (image recognition). Díky němu můžeme předcházet chybám v montáži automobilů. Variant sestavení komponent zavazadlového prostoru je mnoho a chybovost tak může být veliká. Zavazadlový prostor je při montáži snímán kamerou, která kontroluje, jestli všechny komponenty jsou správně. V případě, že vše není tak, jak má být, systém na to hned upozorní. Dokud není vše zabudováno podle přání zákazníka, systém nepustí vůz k další operaci. Takový velký bratr ve výrobě.

  • Na jakém zajímavém projektu v současnosti pracujete?

V současné době připravujeme projekt nasazení systému SAP na všechny procesy v logistice výroby. SAP S/4 Simple logistics pro ŠKODA AUTO je největším projektem tohoto typu v průmyslovém odvětví nejen v České republice, ale i v evropském měřítku. Na tomto projektu spolupracujeme v rámci celé Volkswagen Group, tedy i s ostatními značkami jako je Audi či Porsche.

Jeho cílem je sjednocení a standardizace všech současných IT systémů v logistice, které budou systémem SAP nahrazeny. Naším záměrem společně s útvarem logistiky je jak standardizace IT, tak i logistických procesů, což by mělo přinést koncovému uživateli ulehčení práce nejen manuální, ale i práce v samotném IT systému. I díky tomu budou naši pracovníci z Mladé Boleslavi schopni pracovat v jiných závodech ŠKODA AUTO. Sjednocení systémů v logistice přináší také velkou ekonomickou úsporu jak za provoz systémů samotných, tak za jejich rozvoj. Zjednodušeně řečeno – pokud budou procesy nastaveny tak, aby na sebe navazovaly, trvaly co nejkratší dobu a byly vedeny v jednom systému, ušetříme mnoho času.

  • Jaké lidi pro práci u vás potřebujete?

Naše práce je velmi různorodá. Ajťáci u nás jen nesedí celé dny na židli u programování. Naopak, očekáváme od nich daleko všestrannější záběr dovedností. Musí být v kontaktu se zákazníkem, a učit se přímo ve výrobě, aby porozuměli výrobním procesům a svoje znalosti pak uměli předat do systémů.

Vzhledem k tomu, že na většině projektů spolupracujeme s celým koncernem Volkswagen a také s dalšími značkami, práce u nás předpokládá i výjezdy do zahraničí a rozvoj jazykových znalostí.

Nejvíce si ceníme dlouhodobé spolupráce. Například projekt SAP S/4 Simple Logistics pro ŠKODA AUTO probíhá 3 až 4 roky.

Dalo by se říci, že jako specialista IT ve ŠKODA AUTO svojí činností přímo ovlivňujete výrobu automobilů. Dnes už by automobilka bez počítačových systémů opravdu nevyrobila ani jediné auto.

 

Chcete-li být součástí ŠKODA IT a podílet se na přípravě IT systémů pro logistiku největší automobilky v České republice, vyberte si ze široké palety pozic na www.skoda-kariera.cz/IT.

 

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.