↓  Zobrazit pozice
12. Června 2017

Otevíráme nový rozvojový program Student Talent Pool

„Studentů si u nás opravdu vážíme.“ Běžná věta většiny personálních oddělení. Ve ŠKODA AUTO se rozhodli představit důkaz místo slibů a otevírají nový studentský rozvojový program – Student Talent Pool.

Jedná se o program, do kterého jsou vybíráni talentovaní studenti, kteří jsou ve ŠKODA AUTO na praxi. „Ti pak získávají možnost rozšiřovat své schopnosti na specializovaných školeních a rozvojových kurzech, mohou se účastnit setkání s manažery, využívat bezplatného ubytování a jsou odměněni vyšší mzdou,“ říká Jitka Veselá, koordinátorka HR marketingu ve ŠKODA AUTO. „Na pravidelných setkáních se budou studenti také navzájem seznamovat s ostatními odděleními společnosti, díky čemuž získají znalosti o celé automobilce a plně načerpají „Simply Clever“ myšlenky, na kterých se ve Škodovce staví,“ doplňuje.

Jak se mohou studenti do programu dostat? Odvádějí-li dobrou práci, vedoucí jejich praxí je do programu nominují. Podmínkou pro přijetí je minimálně tříměsíční zkušenost na praxi ve Škodovce a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Co si o nově vzniklém programu myslí a jaké je jejich pracovní zapojení v největší tuzemské automobilce, na to jsme se zeptali přímo účastníků programu.

 

Alena Nazarenková, 21 let, TUL, pracuje v oddělení nákupu 

Jaké důvody tě vedly do Škodovky?

Nehledě na to, že je ŠKODA AUTO obecně známá svou atraktivitou v roli zaměstnavatele, dalším důvodem, proč jsem si ji zvolila, byla zejména časová flexibilita při studiu. V návaznosti na to i získání zkušeností v oblasti, která mě baví a nadále bych se jí chtěla věnovat i ve svém budoucím zaměstnání.

Jaká je tvá práce v oddělení nákupu? Co tě na ní baví?

Má role spočívá v podpoře celého chodu Nákupní akademie. Práce mě baví zejména proto, že je různorodá – a to od plánování vzdělávacích opatření pro zaměstnance až po projekty, jako je image oddělení nákupu a Work Life Balance. Na téma vzdělávání zaměstnanců v oblasti nákupu jsem zpracovávala i svou bakalářskou práci. Ráda se účastním takových činností, u kterých je vidět, že mají smysl. Proto razím heslo, že alfou a omegou úspěchu či neúspěchu podniku jsou lidé. Vzdělávání je proto pro každou firmu důležitým nástrojem, který může rozhodovat i o konkurenční schopnosti podniku.

 

Martin Beňačka, 25 let, UTB, pracuje v oddělení IT Služby

Stal ses jedním z účastníků programu Student Talent Pool. Co od programu očekáváš?

Jsem vděčný za příležitost být součástí tohoto programu. Rád bych dál rozvíjel své dovednosti v rámci nabízených školení zaměřených například na prezentování či vyjednávání. Také je to možnost poznat další oddělení ve ŠKODA AUTO a získat pohled na firmu zase z jiné perspektivy. V neposlední řadě se chci s ostatními praktikanty podělit o zkušenosti, které jsem za dva roky získal.

Ve Škodovce působíš v oblasti IT. Co je obsahem tvojí práce a co tě na ní baví?

Konktrétně pracuji v oddělení IT služby, které je jedno z největších IT subjektů v ČR. Tomu odpovídá i velikost rozpočtu, který je nutné spravovat. Mým dlouhodobým úkolem je optimalizace reportingu financí. To znamená, že hledám možnosti, jak vykazování zdokonalovat, zjednodušit a racionalizovat. Podílím se na návrhu a následném testování nových reportů. Práce mě baví, není monotónní a vidím konkrétní výsledky. Nová řešení přináší kolegům informace, které mohou využít ke svému rozhodování.

 

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.