↓  Zobrazit pozice
ŠKODA Career - FIND A JOB DESIGNED FOR YOU
Zpět na vyhledávání

Možnosti upřesnění predikce odpružení karosářských výlisků

Nabízíme ke zpracování téma diplomové/dizertační práce pro oblast Výroby:

Oddělení Výroba lisovacího nářadí se zabývá konstrukcí, výrobou a servisem lisovacího nářadí, včetně mechanizace pro automatické lisovací linky , transferové lisy a konvenční lisovací linky.

 

Co u nás budete dělat:

Analýza současného stavu problematiky predikce odpružení s využitím numerických simulací

Analýza možností v přístupu k popisu problematiky odpružení (materiálové a geometrické přístupy)

Sledování vlivu vstupních parametrů na přesnost predikce odpružení s využitím numerických simulací tváření

Návrh vhodných experimentů pro sledování problematik

Využití a ověření speciálních výpočtových modulů pro datovou kompenzaci dílu

Porovnání numerických simulací s reálnými současně vyráběnými díly ve společnosti ŠKODA AUTO

Virtuální porovnání skenovaných dílů

Měření reálných dílů s využitím souřadnicového měřícího stroje

Návrh vhodné metodiky a pravidel sloužící ke zlepšení přesnosti predikce odpružení v technologii lisováním karosářských dílů

 

Doporučená literatura:

Bareš Karel et al. Lisování. Vyd. 1. Praha: SNTL - (Nakladatelství technické literatury)

Hrubý Jiří (Konstrukce tvářecích nástrojů)

Kotouč Jiří (Nástroje pro tváření za studena) Praha 1: Vydavatelství ČVUT, 1978. 158 s. ISBN 60-964-78.

LANGE, K. (Umformtechnik Handbuch fur Industrie und Wissenschaft) Band 1: Massivumformung. Springer-Verlag Berlin. 1. Auflage. Berlin : Springer Verlag, 1988. 679 s. ISBN 3-540-17709-4.

 

Co musíte znát, mít a umět:

Studium prezenční formy studia VŠ

Zájem a znalost v oboru

 

Co od nás můžete získat:

Konzultační formu spolupráce

Odborné vedení závěrečné práce

Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru

Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti.

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.