Zpět na vyhledávání

Lokalizace lisovacích matric v rámci podniku za použití RFID

 • Závěrečné práce
 • IT
 • Mladá Boleslav
 • ID 15821

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých a vyšších odborných škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast IT

 

Co u nás budete dělat?

 • Analýza RFID technologie pro účely lokalizace
 • Srovnání RFID technologie pro lokalizaci s jinými technologiemi volba nejvhodnější pro daný požadavek
 • Do analýz zahrnout indoor i outdoor prostředí + zohlednit indoor dostupnost vzhledem ke konstrukci staveb
 • Návrh lokalizačního systému PoC navrženého lokalizačního systému

 

Doporučená literatura:

 • SOMMEROVÁ, Martina. Základy RFID technologií. VŠB-TUO Hornicko-geologická fakulta [online]. 2011 Dostupné z: http://rfid.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/rfid/cs/okruhy/informace /RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf
 • HUNT, V. Daniel, Albert PUGLIA a Mike PUGLIA. RFID: a guide to radio frequency identification. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2007.  ISBN 978-0-470-10764-5
 • HENG, Feng a KAISER, Thomas. Digital Signal Processing for RFID. Chichester: John Wiley & Sons, 2016. ISBN 978-1-118-82431-3

 

Co musíte znát, mít a umět?

 • Studium prezenční formy studia VŠ nebo VOŠ
 • Zájem a znalost v oboru

 

Co od nás můžete získat?

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti.