Zpět na vyhledávání

Právní asistent/ka (m/ž)

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol, prezenční formy studia, možnost získat cenné zkušenosti na stáži u největší společnosti a TOP zaměstnavatele v České republice - Právní oddělení.

 

Oddělení poskytuje ostatním útvarům poradenství a podporu v právních otázkách včetně duševního vlastnictví. Zaujímá právní stanoviska, připravuje a posuzuje návrhy smluvních dokumentů, koordinuje právní služby, zabývá se ochranou duševního vlastnictví, která zahrnuje technická řešení, design a ochranné známky, vymáhání těchto práv a uzavírání licencí. 

 

Co u nás budete dělat?

 • Podpora procesů při vyřizování právní agendy
 • Příprava podkladů k právním stanoviskům a k přípravě smluv a podání
 • Evidence právní agendy
 • Podpora při zpracovávání vzorových právních dokumentů 
 • Podpora při správě duševního vlastnictví
 • Další ad-hoc úkoly

 

Co musíte znát, mít a umět?

 • Studium prezenční formy studia  VŠ (právnická fakulta, 2. - 5. ročník)
 • Specializace na občanské a obchodní právo
 • Znalost anglického jazyka na hovorové úrovni (AJ – úroveň B1)
 • Znalost německého jazyka výhodou
 • Délku spolupráce alespoň 6 měsíců
 • Znalost MS Office, systémy právních informací 
 • Řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič

 

Co od nás můžete získat?

 • Odměnu ve výši 170,- až 250,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia a spolupráci na závěrečné práci)
 • Možnost vyzkoušet si práci s týmem zkušených odborníků
 • Zkušenosti u největší firmy v ČR, s dobrým jménem po celém světě
 • Škálu benefitů jako je: Zvýhodněné stravování, možnost ubytování na Ubytovně ŠKODA AUTO (kapacity jsou omezené), prohlídku závodu a muzea ŠKODA AUTO, slevu na nákup SW a HW Microsoft, HP a IBM a další
 • Možnost kariérního růstu (Student Talent Program)
 • Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím stáže / závěrečné práce)
 • Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím stáže)
 • Zaučení je samozřejmostí

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.