Škoda Auto offers its university full-time students the opportunity to gain valuable experience as interns in the Czech Republic´s biggest company

 

What is your role about?    
Your role will be to support execution of finance area strategy, which is focused on digitalization and transformation of finance (accounting, controlling, treasury, finance relevant IT) and legal functions. Specifically

 • Conduct internet search on relevant topic
 • Analyze information
 • Attend workshops and/or help to organize them
 • Prepare presentations in MS Power Point
 • Coordinate dedicated activities
 • Communicate with relevant stakeholders
 • Other ad-hoc tasks

 

What are our requirements?  

 • Full-time university studies or studies at a Business College (Business or Finance)
 • Knowledge of English - business level (English level - C1)
 • Availability to stay for a period of 6 months
 • MS Office

 

What can you get from us? 

 • Reward between CZK 170,- and CZK 250,-/hour (depending on the study phase)
 • Possibility to try working with a team of experienced professionals
 • Experience of working for the biggest company in the Czech Republic with a good reputation around the word
 • Range of practical benefits such as: catering allowance, accommodation in the Škoda Auto dormitory (limited capacity), tours around the plant and Škoda Auto Museum, reduction for purchase of SW and HW Microsoft, HP and IBM and more
 • Possibility of career growth within the Student Talent Program
 • Flexible working time (as agreed upon with the supervisor of the trainee program/diploma thesis)
 • Possible further cooperation on diploma thesis (according to agreement with the internship program supervisor)

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.