Zpět na vyhledávání

HR Transformace, strategie a komunikace

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol, prezenční formy studia, možnost získat cenné zkušenosti na stáži u největší společnosti a TOP zaměstnavatele v České republice, v oddělení HR

 

Tým SX Transformace se zabývá přeměnou společnosti na firemní, ale i obecné úrovni a jejími dopady na zaměstnance. Tématicky se tento tým zabývá těmito okruhy - strategie, komunikace, change management, firemní kultura, diverzita a akce pro zaměstnance.

 

Co u nás budete dělat?

 • Zaměřovat se na sběr a správu zpětné vazby v rámci projektu L&K Kampus
 • Zajišťovat zápisy z pravidelných jednání a přípravovat podklady / prezentace pro různá setkání
 • Zahrnovat pomoc s organizací aktivit jako jsou workshopy, akce pro zaměstnance či setkání projektových týmů
 • Podpora komunikační strategie - udržování přehledu témat ke komunikaci v rámci projektu a účast v diskuzích na téma rozvoje oblasti Lidé a kultura pro nadcházející roky, jako zástupce budoucí generace zaměstnanců
 • Další ad-hoc úkoly

 

Co musíte znát, mít a umět?

 • Studium prezenční formy studia VŠ (ekonomie, humanitní, pedagogika, žurnalistika)
 • Znalost anglického jazyka na hovorové úrovni (AJ – úroveň B2)
 • Znalost MS Office / Office 360
 • Řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič
 • Schopnost samostatné práce na zadaných úkolech
 • Chuť nést zodpovědnost za dané téma
 • Motivace a odvaha měnit zavedené procesy 
 • Chuť se rozvíjet, vzdělávat a vycházet z komfortní zóny
 • Dobré komunikativní schopnosti v mluvené i psané formě
 • Strukturovaný přístup k organizaci práce

 

Co od nás můžete získat?

 • Zkušenosti z mezinárodního prostředí u největší firmy v ČR  
 • Možnost vyzkoušet si práci s týmem zkušených odborníků
 • Odměnu ve výši 170,- až 250,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia)
 • Škálu benefitů jako je: Zvýhodněné stravování, možnost ubytování na Ubytovně Škoda Auto (kapacity jsou omezené), volný vstup do Škoda muzeum a Rodný dům Ferdinanda Porsche, zvýhodněný nákup výpočetní techniky, sleva 10% do Škoda e-shop, očkování proti chřipce a covidu, zvýhodněná cena autobusu – Jezdíme spolu, cestovní pojištění a další. 
 • Možnost kariérního růstu (Student Talent Program)
 • Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím stáže / závěrečné práce)
 • Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím stáže)
 • Zaučení je samozřejmostí

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.