Škoda Auto a.s. nabízí studentům vysokých škol, prezenční formy studia, možnost získat cenné zkušenosti na stáži u největší společnosti a TOP zaměstnavatele v České republice, v oddělení Prodeje a marketingu

 

Co u nás budete dělat?

Oddělení Marketing zastupuje v podniku pohled trhu a zákazníka. Jsme zodpovědní za krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé směřování strategického marketingu na národní a mezinárodní úrovni. Vyvíjíme vhodný marketingový mix pro všechny produkty a stále více také pro servis značky Škoda. Jasným zaměřením na silné stránky značky Škoda se snažíme umístit na trhu úspěšně a pochopitelně pro naše zákazníky i zaměstnance.

 

Náplň stáže:

Hlavní činností bude správa obsahu interní platformy StarGate, která obsahuje centrálně vytvářené marketingové materiály pro globální i lokální využití.

Upload, kontrola a úpravy nahraných materiálů.

Práce s metadaty souborů, jejich hromadný update skrze specializované nástroje.

Editace obsahu front-endové platformy (website).

Příprava školících materiálů.

Správa a kontrola přístupu uživatelů.

Další Ad-hoc úkoly a podpůrná činnost.

 

Místo výkonu stáže: Praha

 

Co musíte znát, mít a umět?

Technicky založený kandidát se zájmem o marketingovou komunikaci

Smysl pro detail, preciznost a strukturovanost jsou nutností pro správné vykonání práce

Ochota učit se novým věcem a snažit se proaktivně vylepšovat stávající procesy

Nebát se zeptat a oslovovat různé stakeholdery

Studium prezenční formy studia VŠ (marketing nebo IT)

Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2

Délku spolupráce alespoň 1 rok

Znalost MS Office, MS Teams, Adobe nástroje výhodou

 

Co od nás můžete získat?
Zkušenosti z mezinárodního prostředí u největší firmy v ČR  
Možnost vyzkoušet si práci s týmem zkušených odborníků
Odměnu ve výši 170,- až 250,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia)
Škálu benefitů jako je: Zvýhodněné stravování, možnost ubytování na Ubytovně Škoda Auto (kapacity jsou omezené), volný vstup do Škoda muzeum a Rodný dům Ferdinanda Porsche, zvýhodněný nákup výpočetní techniky, sleva 10% do Škoda e-shop, očkování proti chřipce a covidu, zvýhodněná cena autobusu – Jezdíme spolu, cestovní pojištění a další. 
Možnost kariérního růstu (Student Talent Program)
Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím stáže / závěrečné práce)
Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím stáže)
Zaučení je samozřejmostí

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.