Zpět na vyhledávání

Optimalizace procesů tvorby a aktualizace katalogu 1

ŠKODA AUTO nabízí vysokoškolským studentům prezenční formy studia možnost získat cenné zkušenosti na stáži u největší společnosti v České republice.

 

Co u nás budete dělat?

 • Shromažďování a projednávání inputů jednotlivých zástupců koncernových značek
 • Dokumentace dohodnutých závěrů u VW
 • Příprava souvisejících prezentací/podkladů pro interní a externí účely
 • Organizační podpora při souvisejících koncernových jednáních
 • Různé podpůrné práce pro oddělení

 

Co musíte znát, mít a umět?

 • Studium prezenční formy studia VŠ nebo VOŠ (technika, ekonomie)
 • Znalost AJ a NJ na hovorové úrovni – úroveň B2
 • Znalost MS Office, MS Windows, práce s internetem

 

Co od nás můžete získat?

 • Odměnu ve výši 170,- až 250,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia)
 • Navýšení odměny při zpracovávání závěrečné práce v průběhu stáže (smluvně podložené)
 • Možnost vyzkoušet si práci s týmem zkušených odborníků
 • Zkušenosti u největší firmy v ČR, s dobrým jménem po celém světě
 • Škálu benefitů jako je: Zvýhodněné stravování, možnost ubytování na Ubytovně ŠKODA AUTO (kapacity jsou omezené), prohlídku závodu a muzea ŠKODA AUTO a další
 • Možnost kariérního růstu v rámci stáže (Student Talent Program)
 • Flexibilní pracovní dobu (dle dohody s vedoucím stáže / závěrečné práce)
 • Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím stáže)

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.