Zpět na vyhledávání

SAP Process Orchestration System Security

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých a vyšších odborných škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast IT

 

Stručný popis:

Cílem této práce je provést důkladnou analýzu možností, jak zvýšit zabezpěčení systému SAP Process Orchestration.

Práce se bude zaměřovat na identifikaci optimálních způsobů pravidelných kontrol nových možností zabezpečení a jejich případnou aplikovatelnost v různých prostředích VW Group.

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (IT)
Zájem a znalost v oboru


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.