Škoda Auto a.s. nabízí studentům vysokých škol, prezenční formy studia, možnost získat cenné zkušenosti na stáži u největší společnosti a TOP zaměstnavatele v České republice, v oddělení Výroba - Kvasiny

 

Co u nás budete dělat?

Na lince EHB jsme vyměnili řídící systém kvůli prodloužení linky, nově máme řídící systém od firmy Siemens.

Tento systém umí při provozu linky EHB k jednotlivým klecím EHB znázorňovat v reálném čase řadu procesních parametrů (např. teplota a aktuální a maximální proud pohonů pojezdu a zdvihu klece, analogicky pro frekvenční měniče; aktuální polohu a rychlost EHB klece na dráze a celkovou ujetou vzdálenost apod.).

Tato data jdou částečně zobrazit přímo na zařízení – na SDC panelu (Siemens data Concentrator), a zároveň kompletně vzdáleně znázornit v systému Fiot (Foxon internet of things).

Práce studenta/ky je data vyhodnotit, provést zkoušky v provoze, s vlivem na tato data, a vyhodnotit hranice jednotlivých parametrů, kdy je potřeba kontrola stavu z pohledu útvaru údržby (tj. první stupeň rizika havárie), a kdy už je potřeba okamžitě EHB klec odstavit z provozu (tj. druhý stupeň rizika havárie).

Tyto hranice chceme znázornit v systému Fiot a následně nastavit eskalační proceduru v útvaru údržby montážní linky (SMS, email atd.).

 

Místo výkonu stáže: Kvasiny

 

Co musíte znát, mít a umět?
Studium prezenční formy studia  VŠ (technické)
Délku spolupráce alespoň 6 měsíců
Znalost MS Office

Znalost prostředí FIOT a SDC Siemens

 

Co od nás můžete získat?
Zkušenosti z mezinárodního prostředí u největší firmy v ČR  
Možnost vyzkoušet si práci s týmem zkušených odborníků
Odměnu ve výši 170,- až 250,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia)
Škálu benefitů jako je: Zvýhodněné stravování, možnost ubytování na Ubytovně Škoda Auto (kapacity jsou omezené), volný vstup do Škoda muzeum a Rodný dům Ferdinanda Porsche, zvýhodněný nákup výpočetní techniky, sleva 10% do Škoda e-shop, očkování proti chřipce a covidu, zvýhodněná cena autobusu – Jezdíme spolu, cestovní pojištění a další. 
Možnost kariérního růstu (Student Talent Program)
Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím stáže / závěrečné práce)
Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím stáže)
Zaučení je samozřejmostí

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.