Zpět na vyhledávání

Stanovení mechanických vlastností náprav pomocí experimentální modální analýzy

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Technického vývoje

 

Stručný popis:

1) Student stanoví charakteristická místa měření víceprvkové nápravy a klikové nápravy

 • Stanovení míst měření MDOF systému
 • Volba akcelerometru a uchycení vedení vodičů (s ohledem na ISO 5348)

2) Student experimentálně stanoví frekvenční odezvu systému a její charakteristické veličiny

 • Amplituo-frekvenční odezvu
 • Fázový posun
 • Koherenční funkci
 • Křížové spektrum (pro případ víceosého měření)

3) Student identifikuje hlavní parametry soustavy

 • Vlastní tvary kmitů
 • Rezonanční frekvenci, antirezonanční frekvenci
 • Přenosovou matici
 • Matici poddajnosti, mobility, akcelerance

4) Student sestaví matematický model popisující fyzikální soustavu víceprvkové a klikové nápravy s ohledem na dosažené výsledky

 

Doporučená literatura:

Experimentální modální analýza

1) Ewins, D. J. (2000). Modal testing: Theory, practice and application. Research Studies Press.
2) YouTube. (n.d.-a). Introduction to modal analysis. YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLzaXI1yByzOfm86rrqfWklwjqYEfzgYuY
3) YouTube. (n.d.-c). Simcenter Testlab displays. YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PL5e-0AcdojuRXVtNKmGK_01vsHKJDW9GN
4) ISO 7626-1:2011. ISO. (2023, March 7). https://www.iso.org/standard/50426.html
5) ISO 7626-5:2019. ISO. (2019, December 2). https://www.iso.org/standard/68735.html
6) What is Modal Analysis: The ultimate guide. Data Acquisition | Test and Measurement Solutions. (2023, August 31). https://dewesoft.com/blog/what-is-modal-analysis
7) (1988). Modal Analysis and Simulation: Structural Testing Part II. Naerum, Daenmark. Retrieved September 26, 2023, from https://www.bksv.com/en/knowledge/blog/vibration/structural-testing-part-two.
8) (1988). Mechanical Mobility Measurements Part 1: Mechanical Mobility Measurements. Naerum, Denmark. Retrieved September 26, 2023, from https://www.bksv.com/media/doc/br0458.pdf.
9) AVITABILE, Peter. Introduction to Experimental Modal Analysis: A Simple Non-mathematical Presentation. Online. In: Modal Testing: A Practitioner's Guide. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2017, s. 1-35. ISBN 9781119222989. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/9781119222989.ch1. [cit. 2023-09-26].

 

Umisťování snímačů

ISO 5348

 

Co musíte znát, mít, umět:

 • Studium prezenční formy studia VŠ (technické
 • Zájem a znalost v oboru


Co můžete získat:

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce 
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.