Zpět na vyhledávání

Vibroakustické měření ložiska při různém stupni poškození

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Technického vývoje.

 

Stručný popis:

 1) Stanovení počátečních podmínek testu ve spolupráci s pracovníky ŠKODA AUTO a.s.:

Definice manévrů (přímá jízda – ISO 4138/ ISO slalom / losí test ISO 3888-1,2 / apod.)

2) Navržení a provedení vibroakustického měření kolového ložiska při různém stavu poškození (poškození kuličky, poškození oběžné dráhy apod.)
3) Vhodným filtrem připravení dat pro další zpracování (Butterwort,Chebyshev, apod.)
4) Změření a vyhodnocení změřených data
Měření referenčních dat (nepoškozené ložisko)
Filtrace signálu dle ISO 15037-1/3; IEC 60068-2-24
5) Provedení frekvenční analýzy signálu (FFT,PSD, jiné) pro identifikaci problematické části)
6) Provedení hodnocení změřených dat
Identifikace poškození ve frekvenčním/ výkonovém spektru / Nyguistově diagramu
Změna velikosti amplitudy vibrací
Stacionarita / nestacionarita frekvenčního spektra
Zesílení/zeslabení výkonového spektra

 

Doporučená literatura:

1) ISO 15037-1:2019. (2019, March 1). ISO. https://www.iso.org/standard/70164.html

2) ISO 15037-3:2022. (n.d.-a). ISO. https://www.iso.org/standard/81225.html


Jízdní manévry

3) ISO 4138:2021. (n.d.). ISO. https://www.iso.org/standard/81710.html

4) ISO 3888-1:2018. (n.d.). ISO. https://www.iso.org/standard/67973.html

5) ISO 3888-2:2011. (n.d.). ISO. https://www.iso.org/standard/57253.html

 

Filtrace signálu

6) ISO 13373-2:2016. (n.d.). ISO. https://www.iso.org/standard/68128.html

7) d.o.o., Dewes. (n.d.). Signal filtering, signal suppression, signal processing: Dewesoft. Training Portal. https://training.dewesoft.com/online/course/filters

 

Reporting dat

8) ISO 8002:1986. (n.d.). ISO. https://www.iso.org/standard/15001.html

9) Hanly, S. (n.d.). Vibration analysis: FFT, PSD, and Spectrogram Basics [free download]. enDAQ Blog for Data Sensing and Analyzing. https://blog.endaq.com/vibration-analysis-fft-psd-and-spectrogram

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)

Experimentální technik

Detekce a monitoring vibroakustických jevů
Detekce poškození ložisek

Zájem a znalost v oboru


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.