Zpět na vyhledávání

Analýza vlivů na poškození laku karoserie od těsnění dveří

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Technického vývoje

 

Stručný popis:

Dlouhodobé jízdní zkoušky popř. dlouhodobá zkouška zavírání dveří slouží mimo jiné k ověření funkce těsnění dveří.
Těsnění někdy při těchto zkouškách odírá lak karoserie nebo dveří, což se vykazuje jako závada související s korozní odolností vozu.
Úkolem práce je definovat možné vlivy tohoto efektu.
Na konkrétním případě analyzovat síly od těsnění pomocí snímače Tekscan a definovat opatření vedoucí k odstranění závady.

 

Co musíte znát, mít, umět:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)
Zájem a znalost v oboru

Znalost MS Office,

Znalost Catia výhodou


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.