Zpět na vyhledávání

Optimalizace a vyhodnocení měření taktů ve svařovně

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma bakalářské práce pro oblast Výroby.

 

Co u nás budete dělat:

 • Proniknutí do výrobního toku svařovny, porozumění výrobnímu procesu
 • Zorientování se v množství disponibilních dat a jejich následná analýza
 • Zjednodušení reportů z měření 
 • Nalezení úzkého místa výrobního procesu a navrhnout jeho odstranění

 

Cíl:

 • Navržení vhodného řešení a jeho případné doplnění o investiční zhodnocení navrhovaného řešení

 

Doporučená literatura:

 • SVOZILOVÁ, Alena. Zlepšování podnikových procesů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3938-0.
 • MAŠÍN, Ivan a Jaroslav MAŠÍN. Analýza procesů. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 9788073728656.
 • Technologie I: (slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy). Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-010-2351-6.

 

Co musíte znát, mít a umět:

 • Studium prezenční formy studia VŠ 
 • Zájem a znalost v oboru

 

Co od nás můžete získat:

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti.

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.